En visualisering över hur Sörskogen norra kan se ut när området är färdigt.
Visualisering av livet i ett kommande bostadssområde.
Visualisering av hus i ett kommande bostadssområde.
Visualisering av livet i ett kommande bostadssområde.
< >

Skara - Sörskogen

Sörskogen är Skaras nyaste bostadsområde med slingrande gator och stora tomter omgivna av naturmark. Inom området finns en stor variation på tomter både vad gäller storlek och läge. Vissa tomter ligger tätare och vissa ligger lite avskilt. På området byggs också hyresrätter.

 

Tomter på Sörskogen Norra

Tomterna i Sörskogen ligger naturskönt, men ändå stadsnära i den södra delen av Skara. De är en utökning av den befintliga bebyggelsen i Sörskogen. Området ligger idylliskt i gränslandet mellan staden och skogen, fritidsområdet Petersburg ligger som granne i väster och till centrum är det en promenad på 1,5 kilometer. Förskola och skola finns på väg mot centrum.

Lediga småhustomter i Sörskogen Länk till annan webbplats.

Lägenheter i flerbostadshus

Bostadshusen är placerade i tre kvarter, som tillsammans med småhustomterna bildar en varierad och attraktiv boendemiljö.

Kvarteret Berget 1, RE Equity Fund AB

Den planerade bebyggelsen är mycket väl anpassad till fastighetens utformning och dess omgivning. Byggnadernas placering skapar flera rum inom fastigheten samtidigt som den upplevs öppen och lättillgänglig. Utemiljöerna är tilltalande och ger möjlighet för de boende att interagera med varandra skapa en god boendemiljö. Byggnaderna har en egen identitet och bidrar till en spännande variation med förskjutningar i fasad och tak och blandade färger. Genomförbarheten anses god då det finns möjlighet till både blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäderna samt att det bör anses väldigt attraktivt för många målgrupper.

Beskrivning Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

RE Equity Fund Länk till annan webbplats.

Ralph Torgersson

Telefon: 073-0799950

Kvarteret Lunden 2,  Inkluderande Fastigheter AB

Planerad bebyggelse är mycket väl anpassad till fastighetens utformning och byggnaders placeringar känns naturliga och i lagom skala. De stora utemiljöerna speglar bostäderna Sörskogens första etapp samtidigt som parhusen bidrar med något nytt. Byggnaderna i sig är spännande och utmanar med sitt uttryck och tillsammans med de föreslagna materialvalen i trä bör de passa in i området. Den höga ambitionen inom miljö och energieffektivitet lovordas också.

Beskrivning Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Inkluderande fastigheter AB Länk till annan webbplats.

Andreas Ferm, VD

Telefon: 070-999 79 70

Kvarteret Svängen 3, tilldelat Chilid Group

Den planerade bebyggelsen är mycket väl anpassad till fastighetens utformning och materialvalen harmoniserar med omkringliggande byggnader samtidigt som utformningen av själva byggnaderna är spännande. Utemiljöerna generösa och till viss del avskilda från omgivande gator utan att vara avskärmande och kommer erbjuda stora kvalitéer till de boende inom Svängen 3. Variationen av bostädernas storlek är väl anpassad då de är inbjudande för många målgrupper. Som helhet bör detta område med 20 hyresrätter anses väldigt attraktivt och har därmed en god genomförbarhet.

Beskrivning Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Chilid Group Länk till annan webbplats.

E-post

Telefon: 0510-42 09 16

Röster om Sörskogen

Vi frågade några boende på den södra delen av Sörskogen om vad de tycker om sitt bostadsområde. Så här svarade de:

”Det bästa med att bo i Sörskogen är att området ligger lite utanför stan men ändå stadsnära. Det är härligt att ha närhet till naturen och skogen. Området är väldigt barnvänligt också, ett bra och tryggt område för barnen att växa upp i.
  Här i Sörskogen har vi en bra och positiv gemenskap. Ett gott klimat där man hälsar på alla, pratar och hjälps åt. Ett positivt grannskap utgör grunden för hur vi umgås, skapar och utvecklar vänskaper, utbyter åsikter, lever och trivs.
   Kvartersfesterna har bidragit till att vi har fått bättre kontakt och lärt känna många i vårt nya bostadsområde. Det har även varit positivt att vi har bjudit in våra grannar som bor i de äldre husen intill också. Att skratta, prata och ha roligt tillsammans leder till gemenskap” - Linda

-"Det speciella med området Sörskogen är att man bor i ett lugnt och tryggt område, men om man vill få igång pulsen, då är det bara att ta cykeln och på några minuter befinner du dig i centrum" - Peder

Länk till artikel om Peder Samuelsson Länk till annan webbplats.


En tomtkarta som visar lediga tomter på det nya bostadsområdet Sörskogen Norra.

Klicka på kartan för att se en större karta som du kan ladda ner!

Denna sida uppdaterades