< >

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, svensk demokrati och hur det svenska samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige!

Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete, utbildning, bostad, hälsa, sjukvård, barn och familj.

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.

Kursen är gratis.

Vem kan gå kursen?

För att söka samhällsorienteringskurs behöver du ha följande: 

 • vara ny i Sverige och är mellan 18 och 64 år
 • har varit i Sverige längst i fem år
 • om du har en etableringsplan
 • är anhöriginvandrare och folkbokförd i Sverige. 

Samhällsorienteringen erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare

Kursens innehåll

Det ingår åtta teman i kursen.

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige

Denna sida uppdaterades