< >

Elevhälsa

I Skara riktar sig elevhälsa till eleverna i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Elevhälsoteam

I Skara arbetar elevhälsans personal i team. Elevhälsas olika yrkeskategorier möts tillsammans med rektor för att öka den kraft och kunskap som krävs för att ge rätt stöd till våra elever. Allt för att de ska nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Teamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Vem ingår i elevhälsan?

I elevhälsan ingår specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och psykolog. De arbetar i samråd med rektorer och pedagoger på förskolor och skolor.

Varför finns elevhälsan?

Elevhälsan ska tillsammans med lärare och rektor:

  • underlätta för eleverna att klara studierna
  • bidra till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling
  • bidra till att skapa miljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • arbeta med uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling

Därför arbetar elevhälsan framför allt hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans arbete riktar sig till alla elever, för att alla elever ska utvecklas och nå så långt som möjligt i förhållande till de kunskapskrav och mål som läroplanen pekar på. Elevhälsan arbetar i samråd för att elever som är i behov av särskilt stöd ska få rätt stöd.Denna sida uppdaterades