< >

Trottoarpratare

I centrala Skara är det tillåtet att ställa ut trottoarpratare eller varor till försäljning.

Följande regler gäller för att få använda trottoaren utanför butiken för exponering av varor eller trottoarpratare:

  • Trottoaren utanför butiken får användas för exponering av varor mellan klockan 9.00 och 21.00.
  • Tillstånd gäller när trottoaren är minst 2,25 meter bred.
  • Varorna ska stå intill husväggen och ska lämna minst 1,50 meter fritt utrymme för gående på trottoaren.
  • Butiksinnehavaren ansvar själv för att utställda varor är placerade rätt och där är rent och snyggt. Varorna ska vara undanplockade senast klockan 21.00.
  • Undantaget är varor som har särskilda villkor som matvaror och brandfarliga varor.

Denna sida uppdaterades