< >

Lantmäteri och kartor

Att ha tillgång till uppdaterad geografisk information ger goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och rätt förutsättningar för dig som planerar att bygga.

Innan ett hus byggs är det viktigt att mäta så att byggnaden hamnar på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar och/eller kostnader för att rätta till fel i ett påbörjat bygge.

Vid felplacering av byggnader och anläggningar kan till exmepel vattensamlingar av dagvatten leda till vattenskador. I värsta fall krävs det att byggnaden flyttas om klagomål inkommer från grannar, om underjordiska ledningar finns på platsen eller om detaljplanen inte tillåter sådan bebyggelse.

Med rätt kompetens för utsättningar och mätningar förhindras situationer som innebär olägenhet eller fördyrning av projekt.

I kommunen finns en mätningsingenjör som utför uppdrag inom kartor, mätning, utsättningar, adressättning och geografisk information.

Lantmäteri

För frågor gällande fastighetsbildning, ändring av fastighet, servitut, gemensamhetsanläggning, fastighetsregister eller andra rättigheter är du välkommen att kontakta Lantmäteriet. 

Lantmäteriet Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades