< >

PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för en särskild grupp ämnen som finns i många tusen varianter. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och skadliga för miljön.

PFAS har framställts sedan 1950-talet och används bland annat i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, matförpackningar, brandskum och impregneringssprayer.

Här hittar du vanliga frågor och svar om PFAS och hur det påverkar oss människor, vår miljö och våra vattendrag.

Föroreningar i marken på brandövningsområdet Ekängen söder om Skara

På uppdrag av Samhällsskydd mellersta Skaraborg har en miljöteknisk utredning gjorts på och omkring brandövningsplatsen Ekängen. Förekomsten av PFAS som nu har påvisats kommer med största sannolikhet från det brandskum som räddningstjänsten använde på övningsplatsen fram till 2007. Läs mer längre ner på sidan.

 

Allmänt om PFAS

PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. De kallas även per- och polyfluorerade ämnen, och högfluorerade ämnen.

PFAS är ett relativt nytt begrepp och fortfarande kan man hitta ord från förr, som “fluorkarboner” och “PFC “när företag pratar om PFAS. “Fluorkarbonfri” är till exempel fortfarande ett vanligt begrepp inom klädindustrin. Dessa gamla ord innefattar inte alltid hela gruppen PFAS, därför är det bra att fråga i butik om produkten man vill köpa verkligen är PFAS-fri.

  • PFAS, högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en särskild grupp på mer än 4 000 ämnen.
  • Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och har tillverkats sedan 1950-talet. De finns inte naturligt i miljön.
  • PFAS används eftersom de har eftertraktade tekniska egenskaper. Exempel är att de är fett-, smuts- och vattenavvisande.
  • PFAS används i en mängd olika produkter som exempelvis i vissa impregneringsmedel i textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, GoreTex-produkter, kosmetika. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum (klass B).
  • Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner för människa och miljö.
  • Vissa PFAS kan ha skadliga effekter på både människa och miljö. Mycket forskning pågår och det är ännu oklart hur farliga många av ämnena är. Ämnena är dock inte farliga att få i sig vid enstaka tillfällen utan det är höga halter under en lång tid som bör begränsas, framför allt via mat och dricksvatten.

PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön. Forskning pågår och det saknas ännu kunskap om de flesta PFAS-ämnen och deras effekter på miljön.

Olika PFAS-ämnen har olika egenskaper och sprids på olika sätt. PFAS kan ansamlas i både växter och djur och koncentreras uppåt i näringskedjorna, framför allt i fisk. Det kan även spridas långväga via vatten och luft, vilket gör PFAS till ett globalt problem

Det är väldigt få PFAS-ämnen som är förbjudna i dag. Inom EU är ämnet PFOS förbjudet sedan 2008 och PFOA sedan 2020. Det finns dock vissa undantag.

Sverige och andra medlemsländer inom EU arbetar för att förbjuda PFAS som ämnesgrupp och inte bara enskilda ämnen.

I januari 2023 infördes gemensamma gränsvärden inom EU för 4 PFAS-föroreningar och för summan av dess föreningar i animaliska livsmedel. Gränsvärdena gäller bland annat kött, fisk, ägg, kräftdjur och musslor.

Källa: Livsmedelsverket

Läs mer om PFAS i dricksvatten och livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten finns gränsvärden för PFAS. Reglerna om PFAS baseras bland annat på den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets, Efsas , hälsobaserade riktvärde för PFAS 4 från 2020 och omfattar två gränsvärden:

  • PFAS 4: 4 ng/l
  • PFAS 21: 100 ng/l

Gränsvärdet för PFAS 4 omfattar de ämnen som ingår i Efsas hälsobaserade riktvärde (PFOA, PFNA, PFOS och PFHxS) och gränsvärdet för PFAS 21 omfattar PFAS 4 samt ytterligare PFAS-ämnen. Gränsvärdena för PFAS ska tillämpas från 1 januari 2026. (LIVSFS 2022:12)

Läs mer om PFAS på Livsmedelsverkets webbplats  Länk till annan webbplats.

Flera myndigheter samarbetar för att hantera problemen med PFAS. Syftet med samarbetet mellan myndigheterna och forskningsinstitutionerna är att förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och den offentliga kontrollen.

Läs guide för ansvar, kontroll och hantering på Kemikalieinspektionens webbplats  Länk till annan webbplats.

Källa: Livsmedelsverket

Frågor om hälsa

Forskning pågår och för många PFAS-ämnen saknas ännu tillräcklig kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att anta att alla PFAS kan påverka hälsan.

De mest studerade PFAS-ämnena är PFOS och PFOA. Studier visar att dessa ämnen kan påverka bland annat levern, sköldkörtelhormoner och immunsystemet. Det finns studier av grupper av människor som fått i sig framför allt PFOS och PFOA via förorenade miljöer. Studierna visar att det finns ett samband mellan förhöjda halter av PFAS och ökade kolesterol-, fettsyra och urinsyrahalter i blodet hos människor.

Andra befolkningsstudier har visat på samband mellan PFAS-halter i blodet och försämrat immunförsvar hos barn som exponerats under foster- och amningsperioden.

Observera! PFAS-ämnen är inte farliga att få i sig vid enstaka tillfällen. Det är en exponering av höga halter över längre tid, framför allt via mat och dricksvatten, som bör begränsas.

Mer information om hur PFAS påverkar hälsan hittar du på Livsmedelsverkets sida Länk till annan webbplats.

Ja. Riskerna med PFAS är i första hand om man äter mat eller dricker vatten med höga halter av PFAS under en längre tid. Att människor eller djur dricker vattnet tillfälligt eller badar bedöms inte som farligt.

Nej, Skara kommun tar sitt dricksvatten från Vättern. De prover som har tagits på det kommunala dricksvattnet visar ingen PFAS alls eller mycket låga halter – långt under gränsen för när Livsmedelverkets rekommenderar åtgärder.

Generellt sett behöver du inte vara orolig för PFAS.

Att äta grönsaker bevattnade med PFAS-påverkat vatten bedöms inte vara någon allmän risk. 

Ja. Bär och grönsaker tar inte upp några större halter av PFAS.

Det finns inga medicinska skäl till att ta blodprov för att bestämma halten av PFAS i kroppen. Man kan inte utifrån ett sådant svar förutsäga något om en persons hälsa eller risk för kommande sjukdom.

Som privatperson kan du bidra genom att fråga om varor och produkter innehåller PFAS-ämnen när du handlar och i stället efterfråga mindre farliga alternativ.

Om du undviker att köpa exempelvis köksredskap med Teflon, skidvalla eller skönhetsprodukter som innehåller PFAS, bidrar du till att minska PFAS-användningen och i förlängningen tillverkningen med PFAS-ämnen.

Föroreningar på Ekängen söder om Skara

Karta över södra Skara

Kartan är framtagen av Skara kommun 2024.Bakgrundsmaterial:Topografiska webbkartan.© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Ekängen ligger söder om Skara. En miljöteknisk utredning har gjorts på och omkring brandövningsplatsen Ekängen. Utredningen har påvisat höga halter av PFAS. 

Kunskapsläget kring PFAS har förbättrats så att det nationellt sker fler insatser med provtagningar i närheten av potentiella riskområden. Därför hade vi skäl att misstänka att förorening kunde ha skett på Ekängen som används som brandövningsplats söder om Skara. Förekomsten av PFAS som nu har konstaterats på övningsplatsen kommer med största sannolikhet från det brandskum som räddningstjänsten använde på övningsplatsen fram till 2007. 

Förekomsten av PFAS som nu har konstaterats på övningsplatsen kommer med största sannolikhet från det brandskum som räddningstjänsten använde på övningsplatsen fram till 2007. 

Det pågår en utredning för brandövningsplatsen Ekängen för att se vilka saneringsåtgärder som behöver göras.

En undersökning av 22 närliggande enskilda brunnar är avslutad. I två av brunnarna finns värden som överstiger gränsvärdet för PFAS, men ingen av brunnarna används för dricksvatten. Fastighetsägarna är kontaktade.

Det kommunala dricksvattnet i Skara påverkas inte.

En karta som visar ett område söder om Skara med en cirkel som ringar in var provtagning planeras.

Klicka på kartan för större upplösning. (Kartan är framtagen av Skara kommun 2024. Bakgrundsmaterial: Topografiska webbkartan. © Lantmäteriet Geodatasamverkan)

Denna sida uppdaterades