< >

Digital tillgänglighetsredogörelse

Skara kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här sidan beskriver hur skara.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från skara.se i något annat format kan du kontakta kommunen.

Skicka e-post till skara.kommun@skara.se
Ring 0511 320 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till skara.kommun@skara.se
Ring 0511 320 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Kända brister i tillgänglighet på skara.se

 • Alla dokument är inte tillgängliga. Vi har gjort en översyn över de dokument som behöver finnas kvar på vår webbplats och startat ett arbete med anpassa dem för tillgänglighet, men detta är ännu inte klart.
  Kontakta oss om du har svårt att läsa ett dokument på grund av detta, så löser vi texten i nytt format.

 • Textning och syntolkning kan saknas vid vissa filmer publicerade före den 23 september 2020.

 • Bilder kan sakna alternativ text. De flesta bilder på skara.se är rent dekorativa bilder och har därför ingen alternativ text. Alla bilder ses över, men någon enstaka meningsbärande bild kan än så länge sakna text och du som använder ett skärmläsningsverktyg kan gå miste om viss information.

 • Det finns rubriker som inte är uppmärkta som rubriker eller som har felaktig rubrikstruktur.

 • Länkgrupper och informationsområden är inte alltid grupperade

 • All information går inte att nå när användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken. Detta gäller till exempel på startsidan och i mobilmenyn.

 • Vissa listor är inte korrekt kodade och/eller används inte på rätt sätt.

 • Det saknas möjlighet att hoppa över grupperat innehåll på vissa sidor. Därför kan det ta lång tid att enbart använda tabb-tangent för att ta sig fram på webbplatsen då det inte finns några snabbvägar eller möjlighet att hoppa fram ett stycke.

Oskäligt betungande anpassning

Skara kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Textning av kommunfullmäktiges webbsändningar. Det kommer krävas stora arbetsinsatser för att göra webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden fullt tillgängliga, och det har vi inte möjlighet till.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor

Hur vi testat webbplatsen

Funka Nu AB gjorde 2019 en oberoende granskning av skara.se utifrån standarden WCAG 2.1 AA. Sedan granskningen utfördes har vi åtgärdat flera av Funkas prioriterade åtgärdsförslag. 

Vi åtgärdar kända tillgänglighetsproblem löpande, särskilt de redaktionella. Under våren 2024 bygger vi en ny webbplats där stora krav på full tillgänglighet kommer att finnas.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades den 8 ferbruari 2024.

Denna sida uppdaterades