Kommun & Politik

RSS  rss

2020-04-09

Medborgartidning 2/2020 håller distansen

Hela samhället får anpassa sig till den rådande situationen. Vi ställer in, ställer om och ställer upp. Medborgartidningen har tidigarelagts för att samla kommunikation som kommunen nu gör med anledning av den rådande situationen. Både samhället i stort och kommunens verksamheter anpassar sig till den nya verklighete&elip;

Läs mer ›
2020-02-21

Byggstart på stationsområdet

-Det är ett efterlängtat steg i att utveckla Skara för att kunna bygga centrumnära bostäder samtidigt som vi förbättrar hela stationsområdet och binder ihop staden på ett naturligt sätt, säger förvaltningschefen för Service och Teknik, Pontus Dûring. Stationsområdet upplevs idag som en barriär i stadsrummet och platse&elip;

Läs mer ›
2020-01-29

Utvecklingsdagarna sätter invånarna i fokus

Vi finns till för våra invånare. Detta är en självklarhet i de kommunala verksamheterna, men det finns alltid områden som vi kan förbättra. Under två dagar träffades politiker och tjänstemän i kommunen för att skapa sig en gemensam bild av verksamheten. Under kommunens utvecklingsdagar den 27-28 januari träffades nyck&elip;

Läs mer ›
2019-12-30

Framtidsspaning i nya medborgartidningen

Tillbakablickar och framtidsspaning hör till när vi lämnar ett år och går in ett annat. Kanske känns det extra viktigt just nu när vi går in i ett nytt decennium. Framtidsstrategen Petra Wedebrand konstaterar i en artikel att man ingenting kan veta om framtiden med säkerhet, men man kan utgå från det man vet och titta&elip;

Läs mer ›
2019-12-18

Smartare parkering ger bättre parkeringssituation

Parkeringsplatser finns men de utnyttjas inte optimalt. Ändrade parkeringstider och ändrad användning kan därför komma i fråga för att ge ett smartare utnyttjande av parkeringsytorna. Det här är några av tankarna i kommunens nya parkeringsstrategi. Skara kan idag anses vara välförsörjt med parkeringsytor. Det finns om&elip;

Läs mer ›
2019-12-12

​33 miljoner kronor till projekt om hållbart resande

Många stora besöksmål i vårt område ligger på landsbygden och idag färdas närmare 95% av besökarna med bil. Att ta sig hit på ett mer hållbart sätt kan vara en utmaning. I ett nytt projekt ska man arbeta för att hitta lösningar på problemet och stimulera till ändrade resebeteenden. Förra veckan beviljade EU-programmet&elip;

Läs mer ›
2019-12-06

Markanvisning på Munin kan ge attraktiva centrumnära bostäder 

Under första kvartalet 2020 startar markanvisningen för kvarteret Munin i centrala Skara. Markanvisningen är ett steg för att kunna erbjuda nya bostäder i ett attraktivt centrumnära läge och syftar till att hitta byggherrar som tar sig an uppgiften. - Vi har ett uppdrag att bygga bostäder i attraktiva lägen, i det här&elip;

Läs mer ›
2019-12-04

Visit Hornborgasjön – ett framgångsrikt samarbete

Resultatet för Leader-projektet Hornborgasjön – för den aktiva naturälskaren talar sitt tydliga språk. Under transäsongen har turismomsättningen ökat med 50 procent jämfört med 2014. Antalet övernattningar har fördubblats från 22 procent till 42. Nu vill politikerna i Falköping, Skara och Skövde fortsätta att utveck&elip;

Läs mer ›
2019-11-28

Ansökan inskickad om att bli Sveriges första Unesco globala geopark

Projektet Platåbergens Geopark, där Skara kommun ingår, har nu skickat in ansökan om status som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Globala Geoparker är FN-organet Unescos tredje internationella utmärkelse jämte världsarvsområden och biosfärområden.  - Ett godkännande betyder ett mycket stort erkännande för de uni&elip;

Läs mer ›
2019-10-14

Spara datumet - invigning av stadshuset den 13 november

I dagarna flyttar kommunens olika verksamheter in i stadshuset, i den renoverade och delvis restaurerade Djäkneskolan på Södra Kyrkogatan 2. Den 13 november bjuder kommunen in till invigning med öppet hus, bandklippning och tipspromenad i huset. Preliminära hålltider den 13 november Kl. 13.00-20.00 huset öppet för a&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2019-07-16

Dela: