Kommun & Politik

RSS  rss

2024-04-22

Eldning av trädgårdsavfall

Med anledning av ny lagstiftning från EU gäller från 1 januari 2024 en ny lagstiftning som inte gör det möjligt att elda trädgårdsavfall på den egna tomten. Denna tolkning är dock inte helt utredd och flera tolkningar har gjorts. Ambitionen är att samma regler som gällde innan årsskiftet ska tillämpas framöver.  Samhä&elip;

Läs mer ›
2024-04-11

Näringslivsbrev april 2024

I Fastighetsägarnas rapport "Bäst i klassen" hamnar Skaras fjärrvärme på plats 7 av 358. Läs om förnybar energi, opartisk och kostnadsfri energirådgivning för ditt företag, nya företag, företagsbesök, UF-mässan, nya affärsmöjligheter och Snickaretorpet i Eggby som just har vunnit glass-SM. Nyhetsbrev Näringsliv april&elip;

Läs mer ›
2024-03-08

Näringslivsbrev mars 2024

Skara kommun har nu beviljats projektmedel från Tillväxtverket för att stärka samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor med koppling till de gröna näringarna. Läs även om världens största vindkraftstorn i trä, opartisk och kostnadsfri energirådgivning för ditt företag, nya företag, företagsbesök, UF-m&elip;

Läs mer ›
2024-02-27

Lämna in ditt förslag till kommunens miljöpris

Sedan 1990 har Skara kommun delat ut ett miljöpris för att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Miljöpriset omfattar insatser inom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Prissumman är på 10 000 kr och delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år. Samhällsbyggnadsnämnden tar tacksamt emo&elip;

Läs mer ›
2024-02-12

Näringslivsbrev februari 2024

En ny förbindelse skapas in mot Vilans fritidsområde och 135 nya parkeringsytor anläggs. Utvecklingen på Vilans fritidsområde tar ytterligare steg framåt. Läs även om markexploatering, samverkan skola/arbetsliv, samråd om Simmesgården, energiutställning, checklista för uteserveringar och vad som är på gång på Skarabor&elip;

Läs mer ›
2024-02-02

Nu kan du tycka till om förslaget till detaljplan för Simmesgården i Varnhem

Under det senaste halvåret har det hållits flera dialoger i Varnhem om framtida bostadsbyggande. I dialogerna har Simmesgården identifierats som det mest lämpade området för framtida byggnation. Parallellt med dialogen har arbetet med framtagningen av ett förslag till detaljplan för Simmesgården pågått. Många av de ge&elip;

Läs mer ›
2024-01-22

Många dialogprocesser igång - nu är det dags för Ardala

Under de senaste tio månaderna har Skara kommun tillsammans med medborgarråd i de mindre tätorterna inbjudit till en rad olika dialoger. Uppslutningen på orterna har genomgående varit mycket god, både för den inledande nulägesdialogen och för uppföljande dialoger och möten. Redan nu börjar dialogerna ge konkreta result&elip;

Läs mer ›
2023-11-29

Nu tar vi nästa steg mot en grön innovationsnod

Under förra året genomfördes en förstudie inför arbetet med att skapa en innovationsnod för gröna näringar i Skara. Nu sker nästa steg i processen. Under våren 2024 inleder Skara kommun projektet inför ett genomförande av en grön innovationsnod i Skara för Skaraborg och Västra Götaland. Arbetet sker i samverkan med ak&elip;

Läs mer ›
2023-11-27

Nu är det enklare för invånarna att komma i kontakt med kommunen

Skaras placering i vårens nationella servicemätning visade att Skara är bland de bästa kommunerna i landet på att göra det enkelt för sina invånare att komma i kontakt med och få hjälp av kommunen. Sedan dess har kommunen fortsatt arbeta aktivt för att ytterligare öka servicen till invånarna. - Det är invånarna vi är &elip;

Läs mer ›
2023-11-24

Årets guldkorn i Skaras näringsliv

På torsdagskvällen firades näringslivet i Skara med prisutdelning och utnämningar i en guldskimrande inramning. Sju utmärkelser delades ut under kvällen. Nytt för i år är utmärkelsen Årets unga företagare. Under hösten har organisationer med näringslivsfokus vaskat fram guldkornen bland Skaras företagare. På torsdagsk&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades