Kommun & Politik

RSS  rss

2020-08-06

Nya tidtabeller i stadstrafiken

Den 17 augusti kommer tidtabellerna för bussarna i stadstrafiken i Skara att justeras med några minuter. Detta för att underlätta byte mellan de två linjerna inne på busstation. Om du har frågor kring förändringen kan du kontakta Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00. Nya tidtabeller finns att hämta hos kon&elip;

Läs mer ›
2020-08-03

Enklare att pendla när korsningen görs om

Väg 49 är det viktigaste pendlingsstråket genom Skaraborg. Nu gör Trafikverket ännu en åtgärd vid Skara för att stärka stråket och bygger om korsningen  väster om staden. Tidigare har korsningen vid Vilan i östra delen av Skara byggs om för att ge företräde för dem som reser på väg 49. Den nya åtgärden görs väster om &elip;

Läs mer ›
2020-07-28

Trädskyltar sätts upp i Botan

Har du funderat på vad det är för träd som växer i Botan? Nu behöver du inte fundera längre! På initiativ av föreningen Skara Gille kommer det nu upp skyltar i samarbete med kommunens parkenhet. Det var i våras som Skara Gille sökte och beviljades medel ur en av kommunens fonder för stadens förskönande. Botan är en pa&elip;

Läs mer ›
2020-07-16

Med anledning av uppgifter som förekommer i media

Med anledning av nyhetsinslagen i SVT Rapport, Aktuellt och Väst den senaste veckan behöver påståenden som förekommer om Skara kommun bemötas. Vi förstår att det som rapporterats berör och upprör. Därför ger vi här vårt perspektiv på det som rapporterats. Kommunen hade intagningsstopp när smittan pågick I Rapport och&elip;

Läs mer ›
2020-07-15

Ingen går förskonad i en pandemi

– Vi, liksom resten av världen, är i den här pandemin tillsammans. Jag som ytterst ansvarig för kommunens omsorgsverksamhet har fullt förtroende för att våra medarbetare i omsorgsförvaltningen jobbar på utifrån de riktlinjer och lagar som finns. Vi granskas också av ansvarig myndighet Inspektionen för vård och omsorg, &elip;

Läs mer ›
2020-07-13

Så här blir bostäderna i Stationsområdets nya kvarter

Utformningen av Centrumbostäders nya projekt på stationsområdet är klar. Lägenheterna kommer vända sig till dem som är 65+. Det blir 48 lägenheter med utökad tillgänglighet fördelat på ettor till treor. – Tanken är att de gemensamma ytorna ska vara så flexibla som möjligt och inbjuda till social samvaro. Här ska hyres&elip;

Läs mer ›
2020-07-09

Vad tycker invånarna om namnförslagen?

Stationsområdet utvecklas för centrumnära bostäder. I samband med utvecklingen behöver ett nytt kvarter namnges. Det finns också en befintlig plats på området som saknar ett formellt namn. Nu vill kommunen veta vad invånarna tycker om namnförslagen. Kommunstyrelsen gav i våras kommunens namnsättningsråd i uppdrag att &elip;

Läs mer ›
2020-07-03

Hela cykelvägen asfalterad

Cykelvägen Axvall-Varnhem färdigställdes förra året med undantag för några korta sträckor där markförhållandena gjorde att marken behövde sätta sig först. Nu är arbetena avslutade och hela sträckan Axvall-Varnhem är asfalterad.  Skyltningen ses över Förvaltningen för Service och teknik har ett uppdrag från politiken &elip;

Läs mer ›
2020-05-29

Medborgartidning 3/2020

Årets sommar är inte som andra, men det finns lösningar på mycket! Vi ställer om, håller i och håller ut. I år blir till och med Nationaldagen digital.  Läs också om den nya översiktplanen och ombyggnaden på Stationsområdet. Lite tips till din picknick blir det också, plus ett aktuellt quiz. Till Medborgartidningen

Läs mer ›
2020-05-29

Strandskyddskampanj visar på god efterlevnad

-Syftet med tillsynskampanjen är inte enbart att kontrollera efterlevnaden utan målet är även att det ska leda till ökad medvetna om strandskyddets syften och regler, och det kan i sin tur förebygga överträdelser i framtiden, säger miljöstrateg Abbe Sahli. Tillsynen har haft fokus på privatiserande åtgärder, som uppfö&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2020-06-18

Dela: