Kommun & Politik

RSS  rss

2021-01-19

Jakten på drömgrannar är igång

Det är viktigt att hitta nya verksamheter som vill etablera sig i Skara kommun. Lika viktigt är det att företagen har nytta av varandra för att nya samarbeten och andra bonuseffekter ska uppstå. Skara kommun inleder nu arbetet med att aktivt hitta goda företagsgrannar. Näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg och mark-&elip;

Läs mer ›
2021-01-18

Näringslivet aktivt i förbättringsarbetet kring upphandling

Skara kommun fick nästan genomgående mycket höga betyg i Svenskt näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet 2020. Men det fanns en punkt som stack ut. Företagarnas betyg för kommunens upphandling låg under medel. Detta vill kommunen nu gå till botten med och bjuder därför in näringslivet till dialog. - I Skar&elip;

Läs mer ›
2021-01-12

Positiva trender att förvalta i medarbetarundersökningen

Skara kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning och nu har resultaten från 2020 års undersökning kommit. Svarsfrekvensen var 73 %, vilket betyder att lite drygt 1300 medarbetare tog möjligheten att svara på enkäten av totalt 1778. Resultaten visar återigen en tydligt positiv trend jämfört med den senaste u&elip;

Läs mer ›
2020-12-21

​Kommundirektören lämnar Skara för nytt uppdrag i Ulricehamn

Kommundirektör Gustaf Olsson väljer att avsluta sin tjänst i Skara kommun. Gustaf Olsson har varit kommundirektör i kommunen sedan 2017 och kommer till våren att tillträda som kommunchef för Ulricehamns kommun. - Jag är stolt över att ha fått tillhöra en del av ett oerhört duktigt tjänstepersonsteam i Skara kommun, et&elip;

Läs mer ›
2020-12-18

Mona Nilsson blir ny stadsarkitekt

Kompetensen fanns i huset. Planarkitekten Mona Nilsson utses till ny stadsarkitekt efter Ian Cortes. Mona tillträder tjänsten den 1 februari 2021 och kommer också att basa över planenheten som planchef. - Att som stadsarkitekt få delta i utvecklingen av Skara blir en spännande utmaning. Som stadsarkitekt kommer jag ha&elip;

Läs mer ›
2020-12-17

Skara kommun växlar upp miljöarbetet med ny miljöplan

Skara kommun har tagit fram en ny miljöplan med ett stort antal konkreta miljöåtgärder för att minska kommunens egen miljö- och klimatpåverkan. Kommunen ansvarar för en mängd olika verksamheter och det återspeglas också i mångfalden av åtgärder, med allt från investeringar i laddstolpar till att inventera skyddsvärda t&elip;

Läs mer ›
2020-12-16

En historisk kraftsamling för att minska klimatpåverkan

I samarbete med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har Skara kommun antagit 16 klimatlöften som ska genomföras under 2021. Satsningen är en del i arbetet att Skara kommun ska vara fossilfri till år 2030. Gemensamt bidrar vi till att nå det gemensamma målet om att minska klimatutsläppen kraftigt. Målen i Kommun&elip;

Läs mer ›
2020-12-11

Deklaration för stark demokrati i Skara kommun

Vid mötet den 9 december ställde kommunstyrelsen sig bakom en deklaration för en stark demokrati och kommunfullmäktiges presidium undertecknade densamma. I deklarationen finns flera punkter som kommunen ska genomföra under 2021 för att uppfylla åtagandena i deklarationen. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokr&elip;

Läs mer ›
2020-12-09

Mer tid att tycka till om bostäder, utveckling och favoritplatser

Dialogen med kommunens invånare har rullat på under hösten. Många har passat på att lämna sina tankar genom den digitala kartan på skara.se, via skyltar på samlingsplatser i kommunen och via förtryckta vykort och sms.Nu förlängs svarstiden året ut. Arbetet med översiktsplanen är brett och angår flera olika förvaltning&elip;

Läs mer ›
2020-12-04

Vill du ställa upp för en medmänniska? Gör en insats som god man!

Det kan handla om människor med fysisk eller psykisk funktionsvariation som gör att de har svårt att sköta de dagliga göromålen som är naturliga för en annan. Kanske att betala räkningar och ansöka om bostadstillägg eller särskilt boende. Många har hjälp från sina anhöriga men det är inte alltid deras möjligheter räck&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2020-06-18

Dela: