Kommun & Politik

RSS  rss

2020-05-26

Här är årets stipendiater och pristagare

Varje år delar kommunen ut ett antal stipendier och priser i samband med nationaldagen. Invånarna har fått komma med förslag och nu har Kultur- och fritidsnämnden utsett årets pristagare. Kulturstipendium Årets kulturstipendium går till Lena Brodin, Freddie Wendin samt Göran Johansson för sitt arbete med att digital&elip;

Läs mer ›
2020-05-08

Krisberedskapsveckan 2020 - vår vilja att hjälpa varandra

Människor som är välinformerade och engagerade är en viktig tillgång när en samhällskris uppstår. Därför finns Krisberedskapsveckan för att sprida kunskap för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu. Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar &elip;

Läs mer ›
2020-04-29

Ola Bengtsson blir spindeln i nätet för 6 kommuner

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar såväl demografiskt, som inom kompetensförsörjning och inte minst ekonomiskt. En väg att ta sig an utmaningarna och underlätta arbetet är att hitta olika former av samverkan. Kommunerna i V6, det vill säga Skara, Lidköping, Vara, Grästorp, Götene och Essunga fördjupar därför&elip;

Läs mer ›
2020-04-22

Översiktsplan blir vägledande för decennier framåt

Skaras nuvarande översiktsplan kom 2005. Nu har arbetet påbörjats med att ta fram en ny. Planen blir vägledande för markanvändningen i kommunen för flera decennier framåt. Allmänheten får flera tillfällen att komma med synpunkter innan beslutet tas. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som omfattar all mark och &elip;

Läs mer ›
2020-04-21

Nya zoner gynnar arbetspendling

Västtrafik har beslutat om nya zoner och priser för kollektivtrafiken. Den 4 november blir det enklare att resa kollektivt i Västra Götalandsregionen. Då kommer de 70 zonerna i kollektivtrafiken att slås ihop till tre. Det innebär att det blir enklare att välja rätt biljett och färre kommer att behöva passera en zongr&elip;

Läs mer ›
2020-04-21

Våga be om hjälp

- det är uppmaningen till riskgrupperna i pandemin När samhällssituationen förändras så kraftigt som nu väcks behovet av hjälp – men även viljan att hjälpa. Därför införs nu både en lokal hjälptelefon och en volontärservice. Den nya verkligheten är här och vi försöker alla anpassa oss till en ny situation. Att tvätta&elip;

Läs mer ›
2020-04-09

Medborgartidning 2/2020 håller distansen

Hela samhället får anpassa sig till den rådande situationen. Vi ställer in, ställer om och ställer upp. Medborgartidningen har tidigarelagts för att samla kommunikation som kommunen nu gör med anledning av den rådande situationen. Både samhället i stort och kommunens verksamheter anpassar sig till den nya verklighete&elip;

Läs mer ›
2020-02-21

Byggstart på stationsområdet

-Det är ett efterlängtat steg i att utveckla Skara för att kunna bygga centrumnära bostäder samtidigt som vi förbättrar hela stationsområdet och binder ihop staden på ett naturligt sätt, säger förvaltningschefen för Service och Teknik, Pontus Dûring. Stationsområdet upplevs idag som en barriär i stadsrummet och platse&elip;

Läs mer ›
2020-01-29

Utvecklingsdagarna sätter invånarna i fokus

Vi finns till för våra invånare. Detta är en självklarhet i de kommunala verksamheterna, men det finns alltid områden som vi kan förbättra. Under två dagar träffades politiker och tjänstemän i kommunen för att skapa sig en gemensam bild av verksamheten. Under kommunens utvecklingsdagar den 27-28 januari träffades nyck&elip;

Läs mer ›
2019-12-30

Framtidsspaning i nya medborgartidningen

Tillbakablickar och framtidsspaning hör till när vi lämnar ett år och går in ett annat. Kanske känns det extra viktigt just nu när vi går in i ett nytt decennium. Framtidsstrategen Petra Wedebrand konstaterar i en artikel att man ingenting kan veta om framtiden med säkerhet, men man kan utgå från det man vet och titta&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2019-07-16

Dela: