Kommun & Politik

RSS  rss

2021-03-31

Dags att söka till sommarens feriepraktik i Skara

På skärtorsdag öppnar ansökan till årets feriepraktik i Skara kommun. Mellan 1- 15 april kan ungdomar födda 2004 - 2005 och folkbordförda i Skara kommun söka till kommunens feriepraktik. Skaras ungdomar kan genom tre veckors feriepraktik få testa på arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Feriepraktik är för många u&elip;

Läs mer ›
2021-03-30

Klart med Sörskogen norra - nu är det tomtsläpp nästa

Tre företag har tilldelats markanvisning för varsitt kvarter i stadsdelen Sörskogen Norra. De inlämnade förslagen visar att området kommer att få ett både attraktivt och varierat bostadsutbud. Nu planeras för tomtsläpp på fjorton villatomter. Det är kvarteren Svängen, Berget och Lunden som kommer att bebyggas på Sörsk&elip;

Läs mer ›
2021-03-19

Testperioden för enhetliga parkeringstider i Skara centrum förlängs

Det ska bli lättare för besökare att parkera i Skara centrum. Under en testperiod på sex månader införs tre timmars parkering på de större kommunala parkeringsplatserna i stadskärnan. Nu förlängs testperioden till sista augusti. Förlängningen av testperioden beror på att man vill ha ett bättre underlag för utvärdering.&elip;

Läs mer ›
2021-02-25

Vill du ställa upp för en medmänniska? Gör en insats som god man!

Det kan handla om människor med fysisk eller psykisk funktionsvariation som gör att de har svårt att sköta de dagliga göromålen som är naturliga för en annan. Kanske att betala räkningar och ansöka om bostadstillägg eller särskilt boende. Många har hjälp från sina anhöriga men det är inte alltid deras möjligheter räck&elip;

Läs mer ›
2021-02-19

Våtmarken i Varnhem blir verklighet i vår

Det första synliga beviset är på plats. Grusmassorna som ska användas för den nya dammvallen har fraktats till området och ett efterlängtat projekt kan snart bli verklighet. Efter en lång projekteringsprocess är målet nu nära. Den första etappen i anläggandet av våtmarken i Varnhem kan börja. - Jag är otroligt glad a&elip;

Läs mer ›
2021-02-16

Fler känner sig trygga i Skara

Under hösten 2020 genomförde Brottsförebyggande rådet (Brå) en undersökning om hur invånarna upplever tryggheten i Skara kommun. I oktober fanns Brå på plats på Hötorget för att prata med invånarna om trygghet. På grund av pandemin har vi inte kunnat vara på evenemang så som vi brukar, utan vi vände oss till skolorna s&elip;

Läs mer ›
2021-02-01

Stort engagemang i medborgardialogen 

Att ha medborgardialog under en pandemi låter som en utmaning. Men resultatet från höstens dialog i Skara visar på stort engagemang och ett deltagande som blev större än väntat. Medborgardialogen om översiktsplanen startade i september och pågick till årets slut. Invånarna hade möjligheten att tycka till om favoritpla&elip;

Läs mer ›
2021-01-19

Jakten på drömgrannar är igång

Det är viktigt att hitta nya verksamheter som vill etablera sig i Skara kommun. Lika viktigt är det att företagen har nytta av varandra för att nya samarbeten och andra bonuseffekter ska uppstå. Skara kommun inleder nu arbetet med att aktivt hitta goda företagsgrannar. Näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg och mark-&elip;

Läs mer ›
2021-01-18

Näringslivet aktivt i förbättringsarbetet kring upphandling

Skara kommun fick nästan genomgående mycket höga betyg i Svenskt näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet 2020. Men det fanns en punkt som stack ut. Företagarnas betyg för kommunens upphandling låg under medel. Detta vill kommunen nu gå till botten med och bjuder därför in näringslivet till dialog. - I Skar&elip;

Läs mer ›
2021-01-12

Positiva trender att förvalta i medarbetarundersökningen

Skara kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning och nu har resultaten från 2020 års undersökning kommit. Svarsfrekvensen var 73 %, vilket betyder att lite drygt 1300 medarbetare tog möjligheten att svara på enkäten av totalt 1778. Resultaten visar återigen en tydligt positiv trend jämfört med den senaste u&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades

Dela: