< >

Sammanträdesdagar 2023

Till kommunfullmäktiges sammanträden är allmänheten välkomna. De går även att följa direkt via Skara play.

(Reservation för eventuella ändringar.)

Kommunfullmäktige

Plats: Skara stadshus, aulan (Södra kyrkogatan 2)
Tid: 18:30
27 februari 
24 april 
14 juni (onsdag)
25 september
30 oktober
27 november

Kommunstyrelsen

1 februari
8 mars
29 mars
26 april
24 maj
7 juni
30 augusti
4 oktober
8 november
6 december

Kommunstyrelsens beredningsutskott

18 januari
22 februari
15 mars
12 april
17 maj
16 augusti
13 september
18 oktober
22 november

Kommunstyrelsens personalutskottet

8 februari
19 april
10 maj
14 september
11 oktober
16 november

Barn- och utbildningsnämnden

21 februari
21 mars
25 april
23 maj
24 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Kultur- och fritidsnämnden

20 februari
20 mars
8 maj
18 september
13 november
11 december

Samhällsbyggnadsnämnden

24 januari
28 februari
21 mars
18 april
16 maj
29 maj (extrainsatt)
13 juni
15 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Nämnden för service och teknik

23 februari
23 mars
15 maj
24 augusti
21 september
17 november
14 december

Omsorgsnämnden

19 januari
23 februari
23 mars
20 april
22 maj
21 juni
24 augusti
21 september
26 oktober
23 november
20 december

Omsorgsnämndens sociala utskott

10 januari
14 februari
14 mars
11 april
16 maj
13 juni
15 augusti
12 september
17 oktober
14 november
12 december

Extra utskottsmöten hålls löpande vid behov.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

2 mars
25 maj
21 september
7 december


Denna sida uppdaterades