Mats Svensson, lektor på Katedralskolan

< >


Katedralskolan — ett universitet i miniatyr

Mats Svensson är ny på jobbet som lektor på Katedralskolan. En lektor är en lärare på universitet, högskola eller gymnasium som har avlagt en doktors- eller licentiatexamen. Mats har doktorerat i fysiologisk botanik vid Uppsala universitet men har också en lärarexamen. Han kommer senast från De la Gardiegymnasiet i Lidköping där han jobbade som lärare, men så såg han annonsen om en lektorstjänst på Katedralskolan och tänkte att det nog skulle passa.

Under sina år i den akademiska världen har Mats hunnit med att jobba på Uppsala universitet men också på institutionen för zoologi på universitetet i Jena, Tyskland. Nätverket av andra forskare sträcker sig ut i Europa och tvärs över Atlanten till USA.

– Jag har haft ett lektorat förut så när jag såg tjänsten här på Katedralskolan kändes det rätt. I tjänsten ingår det att utveckla undervisningen och visste att just här finns sedan tidigare ett genuint intresse för naturvetenskapliga ämnen. IB är för mig personligen nytt, men i det ser jag ser ambitionerna. Det är helt rätt sätt att lyfta en skola med hjälp av kärnverksamhet, att utveckla lärandet och inspirera till nytänkande, menar Mats.

Unika platser i närområdet att undersöka

På Katedralskolan finns, förvisso delvis begagnad, men mycket avancerad utrustning i form av exempelvis elektronmikroskop och astronomiska instrument. Få skolor har haft möjligheten att köpa in den utrustning som idag finns tillgänglig för Katedraleleverna. Det geografiska läget är också unikt, menar Mats:

– Det finns mycket i närområdet att upptäcka för eleverna som är unikt i Sverige. Bara en liten bit bort finns Kinnekulle som är otroligt fossiltätt med mycket spännande material, även att lägga i ett mikroskop.

Elektronmikroskop, genom vilket man kan se förbi det synliga ljusets upplösningsgräns.

Världen kan komma till klassrummet

Ett av målen med lektorstjänsten är att öka intresset för naturvetenskap, inte bara för elever i gymnasiet, utan också för yngre åldrar. Lika viktigt som det är att väcka nyfikenhet hos yngre är det också viktigt att bibehålla och utveckla gymnasieelevernas nyfikenhet. Det kan på sikt handla om projekt där man samarbetar med högskolor och universitet.

– Pandemin har fört med sig att det är lättare att träffas över nationsgränserna. Med mina kontakter på andra universitet runt om i världen kan eleverna på Katedral så småningom få gästföreläsare från universitet i Sverige och kanske till och med USA eller Tyskland direkt in i klassrummet, säger Mats.

Katedralskolans långa historia och tyngd i vetenskaperna var det som lockade Mats:

– Jag får känslan av ett universitet i miniatyr på Katedralskolan – utvecklingsandan, framåtblickandet men också traditionerna som följer med. Det känns inte alls mossigt utan som en konkurrensfördel i jämförelse med andra gymnasier,. Här möter det traditionella hungern efter mer kunskap.

Ett naturvetenskapligt nav i Skaraborg

Ansvarig rektor Patrik Olofsson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönlund-Plöen om satsningen:

Katedralskolan har under senaste läsåren satsat på att bli ett naturvetenskapligt nav i Skaraborg. Katedralskolan ska vara det naturliga valet för naturvetenskapligt intresserade elever där vi med kompetent personal bedriver undervisning av hög kvalitet där vi med hjälp av tekniskt avancerade instrument och utrustning tar undervisningen till nya nivåer, menar Patrik Olofsson.

– Det är så roligt och spännande att vi äntligen fått till detta. Det betyder mycket för en skola och en förvaltning att ha lektorer anställda, både för den kunskap och erfarenhet som lektorn kan sprida till sina elever och för det som kan spridas inom kollegiet. Forskning visar att hela skolan tjänar på att ha tillgång till lektorer. Det här är på flera sätt en kvalitetshöjande insats, och vi är mycket glada för att det nu kommit en av två lektorer på plats, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lotta Grönlund Plöen (M).

Denna sida uppdaterades