< >

Trafiköar

För att öka trafiksäkerheten på gator i bostadsområden, kan du få tillstånd att hyra trafiköar.

Många upplever att bilar kör med alldeles för hög hastighet på gator i bostadsområden, då kan trafiköar fungera bra som fartdämpande hinder. För att få tillstånd att ställa ut trafiköar.

Det är inte längre tillåtet att ställa ut blomlådor eller liknande föremål på de gator där kommunen är väghållare, endast hyrda trafiköar får placeras ut. För dessa trafiköar har Service och Teknik ansvaret för utplacering och underhåll. Du som hyr trafikön har ansvar att meddela eventuell skada.

  • Hyreskostnaden för två trafiköar är 1 400 kronor per år som faktureras när öarna blivit utställda.
  • Möjlighet att hyra trafiköar finns under perioden från det att vintersanden sopats upp fram till mitten av oktober.
  • Trafiköar placeras enbart på bostadsgator utan genomfartstrafik.
  • Det finns ett begränsat antal trafiköar och när dessa är uthyrda finns ingen möjlighet att hyra fler.
  • Fördelning sker efter ankomstdatum på ansökan.

För att hyra gör du så här:

  • Fyll i alla uppgifter i bifogad blankett och skicka den till angiven adress
  • Ansökan om att hyra trafiköar måste ske varje år även om man har haft trafiköar året innan.
  • Utplacering av trafiköar görs efter godkännande av förvaltningen för service och teknik

Ansöka om hyra av trafiköar Pdf, 17.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler och anvisningar för hyra av trafiköar Pdf, 71.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Denna sida uppdaterades