< >

Tips och råd vid beställning av anropsstyrda linjer

Vi har mottagit en del synpunkter när det gäller beställning av anropsstyrda linjer via Västtrafiks beställningslinje. Det är självklart viktigt för oss, och för Västtrafik, att beställningarna ska fungera så bra som bara är möjligt. Vi har därför några tips och råd som kan vara bra att tänka på när du ska beställa din resa.

  • Det är viktigt att du som resenär uppger vilken linje det är du vill åka med, när du beställer din resa. Alltså om du vill åka linje 3, 4 eller 5. Se tidtabellerna eller linjekartan på Västtrafiks webbplats. Om du lägger till att det gäller Skara tätortstrafik blir det ännu mer tydligt.

  • Det är också viktigt att du, för snabbast möjliga service, uppger namnen på de hållplatser du vill åka mellan istället för platser eller adresser. Hållplatsnamen finns i tidtabellerna på Västtrafiks webbplats. Exempelvis heter hållplatsen för Skara Vårdcentral i Västtrafiks system Vårdcentrum. Uppger man istället sjukhemmet, Vipan eller dylikt kan det vara svårare för den som tar emot din beställning att veta vart det är du vill åka.

Det har också inkommit synpunkter om att operatörerna som tar emot beställningarna hörs dåligt. Västtrafik är medvetna om detta och kommer förutom att be sina operatörer tala högre också se över om de rent tekniskt kan göra något åt detta.

Denna sida uppdaterades