< >

Vision 2025

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Den 23 februari 2015 antog kommunfullmäktige kommunens nya vision.

Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra
invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara Vision 2025 sätter vi ord på våra tankar om framtiden och beskriver vår vision om det goda livet för skaraborna.

Visionen ska ange riktningen för oss som arbetar för Skara kommun och hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete. Visionen är vår målbild. Så här vill vi att Skara ska vara år 2025!

En välfärd med god kvalitet är självklar. Men vi vill mer än så. Vi vill skapa attraktionskraft! Både inom och utanför kommunen.

I visionen har vi pekat ut fyra utvecklingsområden där Skara har extra stor potential. Vi ska ha mod att prioritera och lägga kraft på det som behövs, nu och framåt:

• I Skara är vi stolta
• Livsstilen som konkurrenskraft
• Vi främjar entreprenörskapet
• Självklart hållbart

Vision 2025 är till för att användas. Den är en viktig målbild, i det stora och i det lilla, varje dag.

Visionen hjälper oss att hitta vår väg framåt. Vår uppgift är att skapa en bra vardag för skaraborna, nu och i framtiden. Med visionen i sikte försäkrar vi oss om att vi är på rätt väg.

För att hela tiden närma oss visionen är det viktigt att vi har vägledare i vardagen som stöttar oss i rätt riktning. Till detta har vi våra ledord och vårt löfte till vår omvärld.

Våra ledord är:

  • Tillsammans och framåt
  • Engagemang och service
  • Mod och initiativ

Vårt löfte till omvärlden, som förklarar vad alla som kommer i kontakt med oss, ska kunna förvänta sig är:

Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.


Tillsammans gör vi det möjligt!

Denna sida uppdaterades