< >

Vi främjar entreprenörskapet

I Skara är kreativitet och entreprenörskap givna inslag i vardagen – i alla åldrar. Barn och unga uppmuntras att prova nya saker och att utveckla sina förmågor och talanger. I Skara finns en mycket väl fungerande samverkan och dialog med näringslivet. Skolan har ett givande samarbete med högre utbildning och arbetsliv. Därför är möjligheten att starta eget företag ett lika självklart val som fortsatta studier och anställning efter studenten. Skara har blivit hela Sveriges förebild för grön innovation och landsbygdsnäringar. Det driver på en spännande samverkan mellan landsbygdsentreprenörer som syns på många håll i kommunen.


Mål i beslutade strategier


Bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2022

 • De utsatta bostadsociala grupperna ska ha samma möjligheter som övriga bostadssociala grupper att etablera sig på bostadsmarknaden.
 • God planberedskap för olika typer av bostads- och boendeformer

 Integrationsstrategi 2017-2020 - strategisk inriktning

 • Alla ska ha möjlighet till kompetenshöjande insatser och validering av sina kunskaper
 • Människors kompetenser och resurser ska användas för att utveckla samhället
 • Skara kommun ska aktivt arbeta för att rekrytera människor med olika erfarenheter och bakgrund utöver relevant kompetens.

Landsbygdsstrategi 2016-2020

 • Skara kommun främjar landsbygdsföretagande och entreprenörskap på landsbygden utifrån målen i kommunens Näringslivsstrategi 2020.

Näringslivsstrategi 2016-2020

 • Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning
 • Fler nystartade företag
 • Höjd utbildningsnivå
 • En attraktiv kommun
 • Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv

Denna sida uppdaterades