< >

Familjehem 

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem. 

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.

Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem.

Många gånger kan släktingar eller andra närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) bli familjehem för barnet. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt medgivande, men det förekommer också att barn placeras i familjehem mot föräldrarnas vilja.

Samarbete är en viktig del i uppdraget som familjehem. Barn som bor i familjehem har nästan alltid kontakt med sina föräldrar och släkt.
Det är familjehemmet som har ansvar för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för stöttning och vägledning.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet en kortare eller längre period?

Om du vill prata med någon om familjehem ska du vända dig till socialtjänsten i Skara kommun, via kontaktcenter.

Denna sida uppdaterades