< >

I Skara är vi stolta

År 2025 genomsyras Skara av en stolthet. Som invånare trivs vi med att leva och bo i Skara. Vi inser vad det är som gör Skara speciellt. I Skara kommuns organisation är vi stolta över vårt arbete och vi motiveras av ett tydligt och visionärt ledarskap. Vi vågar göra prioriteringar och val utifrån vår situation. Skara har hittat sin egen väg framåt. Tillsammans bidrar vi alla till att stärka varumärket Skara både i och utanför kommunen.


Mål i beslutade strategier

Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022

  • Stadskärnans och tätorternas olika kvalitéer, liksom en ökad variation av bostadstyper, ska vara vägledande då nya bostäder planeras.

Integrationsstrategi 2017-2020 - strategisk inriktning

  • Skara ska vara en välkomnande plats
  • Alla i Skara ska känna sig behövda och ska ha möjlighet att påverka sin framtid

Denna sida uppdaterades