< >


Särskolan blir anpassad skola

Den 2 juni 2023 byter särskolan namn till anpassad skola. Det nya namnet ska hjälpa till att förklara och beskriva vad det är för skolform.

Beslutet att byta namn på särskolan till anpassad skola fattades av riksdagen i juni 2022. Begreppet anpassad syftar till att visa att verksamheten är anpassad utifrån elevernas behov och förutsättningar. Förslaget om att byta namn kommer från elever i särskolan.

Det här innebär ändringarna:

  • Grundsärskola byter namn till anpassad grundskola
  • Gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola
  • Komvux som särskild utbildning byter namn till komvux som anpassad utbildning.
  • Uttrycket utvecklingsstörning ersätts i skollagen av intellektuell funktionsnedsättning
  • Benämningen träningsskola tas bort.

Läs mer om lagändringen på Skolverksets webbplats.
Skolverket Länk till annan webbplats. 

Denna sida uppdaterades