< >


Medborgardialog i Axvall om framtida bostadsbyggande

Vi fördjupar oss i en viktig fråga från nulägesdialogen som hölls i Axvall tidigare i år.

  • Vilken typ av boende ser vi i framtidens Axvall?
  • Var kan bostäder placeras och hur kan de utformas?
  • Tid: 28 november, klockan 18.00-20.00
  • Plats: Husaren i Axvall

Läs mer om dialog Axvall

Varmt välkommen! 

Denna sida uppdaterades