Handledare och och studenter i samtal vid den nyligen avslutad lokalvårdsutbildnigning. fr v. Lisa Fogelqvist (handledare), Yaqub Hosaini (student), Linda Johansson (handledare) och Ahmadullah Qorbamzada (student)

< >


Skräddarsydd utbildning med goda chanser till jobb

Efter femton veckors yrkesutbildning är nu de första studenterna redo att gå ut i arbetslivet som lokalvårdare. Utbildningen är ett samarbete inom kommunen som på kort och lång sikt ska möta behov av olika sorters arbetskraft.

- Det finns en kraft i att ta fram en ny utbildning utifrån ett tydligt identifierat behov och sen genomföra den tillsammans med berörd verksamhet, säger Sara Barndik rektor på Vuxenutbildningen i Skara.

Den nya lokalvårdsutbildningen som är ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Skara och förvaltningen Service och teknik är ett steg i att tillgodose behovet av kunnig personal med rätt kompetens för sitt nya yrke. Arbetsmarknadsenheten Spektra har också varit en del av arbetet och bidragit med vägledning både inför och under utbildningens gång.

Studieformen går under benämningen lärlingsutbildning som är yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå där minst 70 procent av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Tanken är att det ska leda för jobb direkt efter genomförda utbildning. Vuxenutbildningen har ett politiskt uppdrag med att ta fram fler statsbidragsfinansierade utbildningar inom ramen för yrkesvux för att möta kommunens kompetensförsörjningsbehov.

Lokalvårdsutbildningen bygger till stor del på APL - arbetsplatsförlagt lärande. Tack vare samarbetet har kommunen kunnat erbjuda arbetsförlagd utbildning i sina egna verksamheter. Tio kommunanställda lokalvårdare och servicevärdar har genomfört Skolverkets handledarutbildning för vara med och utbilda studenterna.

- Det har varit lärorik tid även för mig som handledare. Jag arbetar mycket på rutin i och att handleda andra innebär att man får tänka till kring det man gör och lära ut det på ett helt nytt sätt, säger Linda Johansson servicevärd i Skara stadshus.

Utbildningen innehåller städservice, yrkessvenska, service och bemötande och digital kompetens. Den har även innehållit svenska som andra språk och språkförstärkt undervisning i kombination och handledning.

- Vi har fått lära oss mycket mer än bara städa. Vi har också att få känna på arbetslivet, knyta nya kontakter och bli en i gänget på arbetsplatsen, säger Ahmadullah Qorbamzada som är en av studenterna.

Även om kommunen i nuläget inte har några lediga tjänster så kommer man på sikt ha ett rekryteringsbehov. Med en lokalvårdsutbildning finns möjligheter att även söka tjänster som serviceassistent och servicevärd i andra kommuner och inom privat sektor. Alla som gått utbildningen har uppmanats att anmäla sig till kommunens vikariepool och ta kontakt med andra arbetsgivare. Redan nu har en student skrivits in i kommunens vikariepool.

- Tillsammans har vi kunnat genomföra ett nytt sätt att samverka och bidra till att höja utbildningsnivån, säkra upp kompetensförsörjningen både för kommuner som arbetsgivare och för vårt näringsliv samt främja tillväxt genom att fler kommer i egen försörjning. Avslutar Stina Malmström, processledare på Service och teknik.

Denna sida uppdaterades