Företagsbesök på Borga. Fr v: Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg, Ylva Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Linda Esseholt Hermansson, Per-Åke Pettersson, oppositionsråd, Anders Paulsson, VD Borga, Kim Olsson, mark- och tillväxtstrateg och Lars Berg, kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Borga

< >


Skaras företagsklimat lyfter

Den 31 maj presenterade Svenskt Näringsliv den attitydundersökning som ligger till grund för en företagsklimatrankning av Sveriges kommuner, vilken presenteras i sin helhet i september. Rapporten visar att Skara ökar från 3,38 till 3,42 i företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Skara kommun. De senaste fem åren har Skara lyft sig från 3,29 till 3,42 och visat förbättrade värden fyra år av fem.

2018: 3,29

2019: 3,40

2020: 3,51

2021: 3,38

2022: 3,42

Kommunen får fortsatt gott omdöme i kontakten med tillstånd, tillsyn och kontroll med höga siffror som 4,5-4,7. Av de femton enkätfrågor som ställs ökar omdömet på åtta frågor, minskar på fyra frågor och ligger oförändrat på tre frågor. Det som ökar mest är bland annat 'Tjänstepersoners attityder till företagande', 'Företagens engagemang för företagsklimat', 'Information till företagen' och 'Kommunpolitikers attityder'.

- Skara kommun och näringslivet samverkar kring att stärka företagsklimatet i Skara, och att den dialogen utvecklas är en av anledningarna till att vi ser en positiv trend över tid, säger kommunalråd Ylva Pettersson. Om vi framgångsrikt ska kunna hitta lösningar på utmaningar som otrygghet och bryggor mellan utbildning och jobb så är dialog och samarbete nyckeln. Därför är det otroligt positivt för Skara att de värden som handlar om dialog, engagemang och attityder lyfter, fortsätter hon.

Företagarnas önskade prioriteringar är bland annat. 'Minskad brottslighet och ökad trygghet', 'Ökad samverkan skola och näringsliv' och 'Fler bostäder'. Det som minskar något är 'Tillgång till relevant kompetens' och 'Konkurrens från kommunens verksamheter'. Upphandling får lägst omdöme men utan förändring sedan 2021.

- Vi gör en förbättring från förra året och det är såklart roligt att vi är på väg åt rätt håll men vi ser inte några stora överraskningar i resultatet. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete och vi fortsätter att arbeta med trygghetsfrågan, samverkan med skolan som exempelvis yrkelivsmässan JOBB SKARA, Framtidskoll och liknande, säger näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg.  

-Det pågår ett omfattande arbete runt att förenkla och förtydliga i den mån lagen tillåter runt upphandling. Vi är sex kommuner som samverkar runt upphandling och det som är intressant är att resultatet i mätningen skiljer sig en del mellan kommunerna trots samma hantering. Kommunfullmäktige har gett ett uppdrag åt kommunledningen att utreda hur upphandlingen ska kunna utvecklas, vilket den här undersökningen visar är ett bra nästa steg. Det är också glädjande att se att det beslutade befolkningsmålet och satsningar på planarbete och bostadsbyggande är i linje med näringslivets önskemål, säger Ylva Pettersson.

Skara kommun arbetar löpande med resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning, tillsammans med SKR:s NKI-mätning Insikt, som görs årligen med dem som haft ärenden i kommunen och Fastighetsföretagarklimatets enkätsvar som görs vartannat år.

- Mätningarna är viktiga redskap, men direkt dialog mellan näringsliv, förtroendevalda och tjänstepersoner är minst lika viktigt. Jag upplever att vi har ett stort engagemang här i Skara men vill uppmana ännu fler att engagera sig. Det är så vi skapar ett ännu bättre företagsklimat, uppmanar Helena Nyman Friberg.

Denna sida uppdaterades