< >


Katedralskolans elever antar utmaningen

Katedralskolan är ett av 21 svenska gymnasier som tagits ut till den europeiska översättningstävlingen Juvenes Translatores*. Utmaningen riktar sig till språkintresserade 17-åringar runtom i Europa och det gäller att översätta en text från ett europeiskt språk till ett annat Europeiskt språk.

I torsdags deltog fem elever från Katedralskolan. Tävlingen pågick under två timmar och eleverna kämpade med uppgiften att försöka hitta rätt mellan språken.

Fyra av eleverna valde att översätta från engelska till svenska, medan eleven Gabriele med rötter i Litauen, valde att översätta från svenska till litauiska.

- Jag gillar språk och vill gärna jobba med det i framtiden på något sätt och detta känns som en spännande Det är klart att jag hoppas vinna, även om jag förstår att chanserna är ganska små. Men även om jag inte vinner så lär man sig alltid något, berättar Gabriele.

Det är EU-kommissionens översättarenhet som organiserar tävlingen, och det är inte första gången Katedralskolan deltar.

- Avsikten är att ge våra ungdomar ett tillfälle att prova på hur det är att vara översättare, och vilket kreativt och utmanande arbete det kan vara, säger Johan Hjertén, språklärare på

Det kan verka enkelt då eleverna har tillgång till tryckta lexikon, däremot inga digitala. Utmaningen ligger i att hitta rätt uttryck på målspråket som i detta fall är elevernas modersmål. Bland annat förekommer idiomatiska uttryck, rim eller ordspråk i texterna som prövar elevernas kreativitet och förmåga att uttrycka sig på sitt modersmål.

- Jag har själv gått kurser i just översättning och det är spännande att förbereda eleverna i inför provet. Det är svårare än man kan tro säger Anna Svensson, som är lärare i franska och engelska på Katedralskolans internationella program IB.

Alla översättningar kommer att granskas av EU-kommissionens professionella översättare och bland alla deltagande svenska elever kommer en vinnare att bjudas in till en högtidlig ceremoni hos EU-kommissionen i Bryssel i vår. Det förekommer också att särskilt utmärkta översättningar får diplom och uppskattande kommentarer av juryn.

Nu hålls ett antal tummar bland språklärare och deltagande elever. I februari i februari 2022 presenteras resultatet.

* Unga översättare

Kontakt:
Johan Hjertén: 070-932 65 29 

Denna sida uppdaterades