Oppositionsråd Fredrik Nordström (S) och kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M)

Oppositonsråd Fredrik Nordström (S) och kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M) deltar i näringslivsfrukostar.

< >


En kvart med politiken

På senaste näringslivsfrukosten infördes en programpunkt där kommunsstyrelsens ordförande och oppositionsrådet informerade om beslut och vad som är på gång. Detta slog väl ut och blir nu en stående punkt på näringslivsfrukostarna med möjlighet för politikerna att informera och ta emot synpunkter och frågor.

På grund av restriktionerna är näringslivsfrukostarna än så länge fortsatt digitala. Behovet av att mötas finns naturligtvis kvar och är kanske ännu större under en pandemi, då så mycket har förändrats i våra verksamheter. Vi kan se tillbaka på ett år som ställt samhället inför tuffa utmaningar.

- Kommuner i hela riket har kämpat med att hitta sätt att möta upp näringslivets behov, för att värna om jobben och välfärden. Det vi kan se nu är att de kommuner som varit mest framgångsrika i detta är de kommuner som haft en omfattande dialog med de lokala företagen och som vågat tänka nytt. Ett framgångsrecept har också varit att det rått politisk enighet om att värna om kommunens näringsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Regelverk kring uteserveringar och möjlighet till anstånd med betalning av fakturor är några av de åtgärder som har politiken har beslutat om för att underlätta för det lokala näringslivet.

- I Skara har vi fattat en rad beslut för att främja näringslivet i politisk enighet - det är bra för Skara! Från kommunen vill vi också framföra ett varmt tack till alla företagare som deltar i den kontinuerliga dialogen som ger oss rätt verktyg att fatta rätt beslut för att fortsätta det arbetet, avslutar kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Punkter som togs upp  på näringslivsfrukosten den 22 april

  • Enig politik i besluten runt coronakrisen
  • Viktigt beslut väntas på KF 27 april angående lättnader till restaurang, café och catering.
  • Vi satsar på Petersburg. Var med och påverka!
  • Vi arbetar med en ny Översiktsplan (ÖP) och i det ingår LIS-områden (Landsbygdsområden i Sjönära lägen). På remiss till näringslivet under året.
  • Näringslivsföreningen MEGA+ en viktig nyckel till samverkan
  • Leader en viktig utvecklingsmöjlighet som stöttas av kommunen

Näringslivsfrukost 28 maj

Välkommen på digital näringslivsfrukost om Purple flag och företagsklimatet den 28 maj! Dessutom "En kvart med politiken".Tid: kl 8.00-9.30. Anmälan och mer information Länk till annan webbplats.

Har du en fråga till politiken nästa gång?

Kontakta Helena Nyman Friberg

Denna sida uppdaterades