Förskolepedagog Jenny Bohman leder ett MInirörispass för barnen på förskolan Skattskistan. Fotograf Lina Lundberg

Miniröris på Skattkistan
< >


Gladare barn med miniröris

Gladare och lugnare barn, bättre koncentrationsförmåga och minskad risk för sjukdomar genom livet. Fördelarna med att röra på sig är många och det är därför viktigt att hjälpa barn att hitta rörelseglädjen tidigt.

I höstas valde Skara kommun att utbilda alla sin förskolepedagoger i Miniröris, ett koncept från Friskis och Svettis med enkla program och musik där barnen att ha roligt och samtidigt rör på sig. Under en kväll fick pedagogerna utbildning i konceptet och därefter har licens och material köpts in till alla förskolor.

Förskolan Skattkistan i Skara är en förskola som ser positivt på hjälpmedlet. Även om de tidigare har haft andra rörelseaktiviteter med barnen, har Miniröris blivit ett uppskattat hjälpmedel för att enkelt få in mer rörelseaktiviteter i verksamheten.

- Det som är bra är att det är så enkelt alltihop. Både att alla barn oavsett ålder kan vara med och göra något. Sen är enkelt för oss pedagoger att göra aktiviteten, säger Jenny Bohman förskolepedagog på Skattkistan.

Med musik och ett enkelt rörelseprogram är det lite som en ”följa John-lek”. Pedagogen visar övningarna och barnen följer efter. Det finns till och med en inspelad röst som säger övningarna så att pedagogerna inte behöver lära sig programmen innantill. Det är lika enkelt att göra programmet inne som ute.

- Musiken är en blandning av hits och barnsånger, som barnen uppskattar och känner igen. Det lockar barnen att vara med i aktiviteten och röra på sig. Det spelar ingen roll att om barnen gör rätt utan det viktigaste är gör något och har roligt säger Jenny.

Det finns även planscher med bilder på rörelserna i materialet som går att sätta upp på väggarna så att barnen kan titta och göra själva utan att pedagogerna skapar aktiviteten varje gång.

- När barnen tycker att det är roligt gör de också det oftare och tänker inte heller på att det skulle vara jobbigt. Våra barn tycker att Miniröris är jättekul, säger Jenny.

Skapa förutsättningar till rörelse

Att barn ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiv står i läroplanen för förskolan. Miniröris är ett sätt att få in rörelse på schemat och kommer att utvärderas av kommunen till hösten.

- Vi vet att det är inte är bra att bara sitta still. Det är viktigt att barn redan på förskolan lär sig att rörelse är något positivt och det är bra att kommunen försöker hitta sätt som kan fungera i verksamheten, säger Karin Skagelin, folkhälsostrateg på Skara kommun.

Denna sida uppdaterades

Dela: