< >


Bygglovskväll i Ardala

Som en fortsättning på nulägesdialogerna bjuder Skara kommun in till uppföljande informationsmöten i olika ämnen. Den 4 juni handlar det om bygglov och alla byggentusiaster inbjuds till en stöttande och informativ kväll. Oavsett om man planerar att bygga nytt eller göra en tillbyggnad så kommer kommunens handläggare finnas som stöd.

Informationsmötet tar upp det mesta kring bygglov och syftet är att på bästa sätt kunna hjälpa Ardalaborna i sin byggresa. En kväll med matnyttig information och praktiska råd som gör bygglovsprocessen smidigare och enklare.

Kvällen riktar sig till alla som står inför ett byggprojekt, stort som smått. Kommunens kunniga handläggare kommer att finnas på plats och informera om vad som gäller för tillbyggnader, uterum, komplementbyggnader, garage, eldstäder, plank och staket. De kommer att dela med sig av sina bästa tips och ge tydliga instruktioner om hur man går tillväga för att ansöka om bygglov.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra invånare att förstå bygglovsprocessen, säger Rebecca Hermansson, bygglovshandläggare. Genom att erbjuda denna informationskväll hoppas vi kunna svara på frågor och minska osäkerheten som ofta finns kring bygglovsansökningar.

Under kvällen ges också möjlighet att ställa frågor och få personlig rådgivning av handläggarna. Detta är en bra chans för den som har specifika frågor eller behöver hjälp med just det egna ärendet.

- Förutom att få svar på praktiska frågor om bygglov, är detta också en utmärkt möjlighet att träffa andra i samma situation och få lite extra inspiration till sitt eget byggprojekt, säger Mikael Pettersson, bygglovshandläggare.

Det är alltid skönt att veta att man gör rätt. Informationskvällens syfte är just det och att man ska kunna känna sig tryggare kring byggbesluten.

– Vi ser verkligen fram emot att träffa alla byggintresserade och hjälpa till att förverkliga deras byggdrömmar, tillägger Lars Berg, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Informationskvällen hålls i Ardalaskolans matsal den 4 juni kl 18.00-19.00 ca. Under hösten fortsätter informationsmötena i övriga tätorter i dialog med medborgarråden.

Denna sida uppdaterades