< >


Nytt bidrag för hus med direktelsuppvärmning

Har du ett hus med direktelsuppvärmning eller en värmepump äldre än 10 år? Vår energi- och klimatrådgivare presenterar det nya bidraget på träff den 16 maj.

För att avlasta elnätet och sänka elkostnaden för uppvärmning har regeringen utlyst ett bidrag. Kom och lyssna på vår energi- och klimatrådgivare som presenterar bidraget och vilka lösningar som finns och få svar på dina frågor.

Tid: 16 maj kl 17.30
Plats: Aulan i Skara stadshus.

Bidraget är till för dig med direktelsuppvärmning eller om du har en gammal värmepump. Villkoret för att få bidraget är att man gör åtgärder på både värme och varmvatten. Genomför du åtgärder för att minska elanvändning till värme- och varmvatten kan du även söka bidrag för klimatskalåtgärder. Du får 50 procent eller max 30 000 kr per åtgärd, alltså max 60 000 kr.

Denna sida uppdaterades