Linda Raiko och Helena Runelid sitter i ett klassrum

F.v Linda Raiko och lärare Helena Runelid

< >


Internationellt besök: Kunskapsutbyte mellan IB-lärare

Katedralskolan har haft besök av två lärare från en gymnasieskola i Åbo – Finland. Linda Raiko och Sara Eeva som jobbar vanligtvis på Turun normaalikoulu i Åbo och till vardags undervisar på IB-programmet, fast hemma i Finland, är här och skuggar lärare och utbyter erfarenheter.

- Det är intressant att få komma hit och se hur Katedralskolan arbetar med IB-programmet, jag har redan fått med mig både tips och idéer som jag kan ta med mig till vår egen undervisningen, säger Linda.

Genom ett Erasmus+ projekt har de sökt medel för att få möjligheten att en skugga lärare från i ett annat EU-land. Valet föll på Skara och Katedralskolan just för att få ungefär samma storlek på stad och utbildningsförhållande som hemma i Finland. Här på Katedralskolan får de följa med svenskläraren Helena Runelids svensklektioner och se hur IB-utbildningen bedrivs här i Skara.

- Det är roligt att andra lärare vill komma till oss och se vår verksamhet. Vi kan utbyta erfarenheter mellan varandra eftersom vi undervisar i samma ämne och program, säger Helena.

Intrycken efter de första dagarna är att det är lugnt och stort. Hemma i Finland samsas gymnasieutbildningen med grundskolans elever i samma byggnad vilket är en tydlig skillnad.

- Det är lärorikt att få se hur andra skolor ser ut och arbetar på både lektioner och upplägg av utbildning. Vi har diskuterat hur vi kan locka fler elever till IB-programmet i stort men också hur man kan arbeta vidare med vardagsutmaningar, stöttning av elever och arbetet med hög frånvaro, säger Linda.

Detta är det första samarbetet som Katedralskolan i Skara och Turun normaalikoulu i Åbo har tillsammans men besöket öppnar dörrarna till nya samarbeten framöver.

Erasmus + är EU:s program för utbildning, praktik, ungdomsutbildning och idrottsprojekt.

Denna sida uppdaterades