Miljöpristagare EA Åkeri 2018

2023 belönades Jula AB för sitt miljö- och hållbarhetsarbete med ett klart fokus på elektrifiering och grön omställning.

< >


Lämna in ditt förslag till kommunens miljöpris

Sedan 1990 har Skara kommun delat ut ett miljöpris för att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Miljöpriset omfattar insatser inom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Prissumman är på 10 000 kr och delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år.

Samhällsbyggnadsnämnden tar tacksamt emot förslag på företag, föreningar och organisationer som ni tycker kommunen ska belöna för sina miljöinsatser. Motivera gärna kort varför den organisation som du föreslår bör få priset.

Sista dagen att lämna förslag är den 26 mars.

Skicka ditt förslag via e-post till miljo@skara.se

Tidigare mottagare av miljöpriset

Denna sida uppdaterades