< >


Katedralskolan fortsatt förstahandsvalet för Skaraungdomar

Katedralskolan fortsätter vara det mest populära gymnasievalet för Skaras ungdomar, det visar de första söksifforna efter att antagningen stängde vid midnatt. Programmen som lockar flest sökande är som tidigare år ekonomi-, fordon- och samhällsvetenskapsprogrammen. Intresset för cykelgymnasiet (RIG cykel) fortsätter vara stort.

- Detta är en första indikation på vad ungdomarna kommer välja men vi vet samtidigt att kan hända mycket under våren, säger Petra avdelningschef för gymnasium och vuxenutbildningen tillika rektor på Katedralskolan

Katedralskolan lockar ungdomar från hela Sverige och idag är nästan hälften av elever från andra kommuner än Skara.

- Vi är stolta över att ha en härlig blandning av elever från olika platser i landet. Det skapar goda möjligheter för eleverna att utvecklas, bredda sin umgängeskrets och bygga nya nätverk, säger Petra Björk.

Av de som nu sökt till Katedralskolan lockas ungdomar utifrån bland annat av skolans unika program som estetiska programmet och IB-programmet.

Omvalet är viktigt

Under perioden 15 april till 15 maj öppnar omvalsperioden och då finns det möjlighet att justera sitt val.

- Vi vill såklart att Katedralskolan ska vara ett första handsval för alla ungdomar. Här erbjuds en trygg skolgång och utbildning med hög kvalitet. Vi arbetar aktivt med att få varje elev att lyckas och att fullfölja sina studier. Det finns fortfarande tid och möjlighet för oss att promota vår skola än mer och väcka elevers intresse för våra utbildningar, avslutar Petra Björk.

Denna sida uppdaterades