< >


Ta chansen att göra kommunen ännu tryggare – svara på medborgardialogen 2023

Varje år genomför Skara kommun och polisen en enkätundersökning, även kallat medborgardialog, med syfte att kartlägga tryggheten i kommunen. Du som invånare är viktig i detta arbete och dina svar är avgörande för det framtida arbetet.

De svar som framkommer i enkätundersökningen hjälper oss att skapa en lokal lägesbild och därigenom konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Passa på att påverka medborgarlöftena för 2024.

Medborgardialogen 2023 Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades