Scenbygge på stureplan

Bidrag från Sparbankstiftelen möjliggör scenbygget som nu byggs av elever från byggprogrammet på Katedralskolan.

Scenbygge på Stureplan

Bidrag från Sparbankstiftelen möjliggör scenbygget som nu byggs av elever från byggprogrammet på Katedralskolan.

Elever från byggprogrammet på Katedralskolan bygger scen på Stureplan

Bidrag från Sparbankstiftelen möjliggör scenbygget som nu byggs av elever från byggprogrammet på Katedralskolan.

< >


Skaras ungdomar får egen scen

Det luktar trä och målarfärg i Stureplans cafeteria. I ena hörnet formas nu en scen. Här ska unga i Skara få chansen att kliva fram i rampljuset, tack vare ungas egen önskan.

Scenen är en av flera önskemål som står på ungas önskelista och nu blir det verklighet. På Stureplan – ungdomens hus kan ungdomar hänga och ha roligt men också påverka utbudet och verksamheten i huset. I höstas bjöd Sturerådet - husets ungdomsråd in representanter från elevråd i flertalet av kommunens skolor (grundskolor och gymnasiet) in till samverkan.

- Det här är ett projekt som bygger på delaktighet tillsammans med barn och unga i Skara. Där det har kommit fram att de vill ha en mysigare och levande mötesplats här på vårat ungdoms café, säger Malin Walette verksamhetsledare öppenfritidsverksamhet på Stureplan.

Målet är att öka inflytande och delaktighet för unga i Skara och för att Stureplan ska bli en än större mötesplats. Här ska unga vilja vara men också känna att deras önskemål kan bli verklighet.

Behovet av en scen har stått på agendan länge men nu blivit än mer viktig punkt att få till. Under hösten startade projektet på riktigt och tack vare ett bidrag från Sparbanksstiftelsen möjliggös nu projektet och scenen blir verklighet. För att koppla in unga än mer startades ett samarbete med Katedralskolans byggprogram som fick uppdraget att planera, ta fram och bygga scenen.

- Scenen kommer vara tillgänglig för alla olika konstsammanhang. Här kommer vi bland annat ha Stureplan live och öppen scenkvällar. Den ska precis som Stureplan i sin helhet bidra till delaktighet, gemenskap och meningsfull fritid för alla, Stureplan säger Therese Johansson Stureplans nya chef.

Invigningen av scenen kommer gå av stapeln den 1 april i samband med kulturskonceptet UKM (Ung kultur möts) som kommer genomföras för andra året i rad.

Denna sida uppdaterades