< >


Generösare tider för närtrafiken

Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort, exempelvis om det inte går bussar där du bor. Nu har tiderna utökats och det går att boka resor även under natten till lördag och söndag.

Närtrafiken är en service från Västtrafik som gör det möjligt att resa kollektivt till platser i kommunen med mer än en kilometer till busshållplatsen. Tjänsten är tillgänglig varje dag under de tider då fordonen inte används som mest intensivt för andra ändamål, som exempelvis skolskjuts eller sjukresor. Även om närtrafiken ser ut som taxi är det kollektivtrafik och samordnas med andra resor. Det handlar om att merutnyttja de fordon som används.

Tjänsten har funnits ett tag och i genomsnitt görs 500 resor med närtrafiken om året. Men Skaras kollektivtrafikstrateg är övertygad om att behovet av tjänsten är större än så.

- De som har utnyttjat tjänsten är väldigt nöjda. Vi tror att fler skulle kunna ha nytta av närtrafiken och bli nöjda med tjänsten, säger Johannes Hukkanen.

Utökade tider gynnar unga

Skara kommun har valt att köpa till tider dagtid på helger och under natten till lördag och söndag. Detta skapar större möjligheter för unga att resa tryggt och säkert från exempelvis fester eller andra evenemang.

Efter att skolskjutsarna har slutat gå på dagarna finns flera tider att välja på om man vill utnyttja närtrafiken. Det gör att möjligheterna ökar för elever att stanna kvar hos kompisar eller delta i exempelvis Stureplans aktiviteter. Skolkortsberättigade ungdomar åker kostnadsfritt med Närtrafiken på vardagar fram till klockan 19.00. Det enda som behövs är lite framförhållning. Tjänsten ska bokas minst en timme innan tidsintervallet för resan börjar.

Frågor och svar om närtrafiken

Informationsblad Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades