Skoltorget får fortsatt tretimmarsparkering medan parkeringen utanför Stadshuset återgår till två timmar.

< >


Nya parkeringstider i stadskärnan

Under knappt två års tid har kommunen testat enhetligare parkeringstider på fem parkeringsytor i stadskärnan. Nu avslutas testperioden för tretimmars parkering. De nya tiderna gäller från 2 juni.

På två parkeringsytor behålls tretimmarsparkering men övriga går tillbaka till de intervall som gällde tidigare. 

Marumstorget: 1 timme (samma som tidigare)
Stortorget: 2 timmar (samma som tidigare)
Södra Kyrkogatan:
2 timmar (samma som tidigare)
Skoltorget: 3 timmar (tidigare 4 timmar)
Mors minne:
3 timmar (tidigare 4 timmar)

Syftet med testet har varit att se om enhetligare parkeringstider kan skapa en bättre parkeringsupplevelse för besökare till stadskärnan. En annan effekt som eftersträvades var att göra 24-timmarsparkeringarna i anslutning till stadskärnan mer attraktiva för anställda i centrum genom att korta några av de längre parkeringstiderna i stadskärnan.

Erfarenheterna visar att det på några av parkeringarna i tretimmarstestet har  varit stort tryck vissa tider och därför återgår dessa till de kortare tider som gällde före testet. 

Översynen av parkeringstider i stadskärnan är en del av handlingsplanen för Skaras parkeringsstrategi.  

Denna sida uppdaterades