< >


Kommunen inför lättnader för näringsliv och föreningsliv

Näringslivet och föreningslivet har i vissa fall lidit svårt på grund av pandemin och de regler som varit nödvändiga för att stoppa smittspridningen i samhället. Därför har kommunfullmäktige beslutat om åtgärder som ska underlätta för verksamheterna under år 2021. Beslutet berör flera olika områden:

  • efterskänkta taxor för upplåtelse av offentlig mark, torghandel och nuvarande serveringstillstånd
  • halverade taxor för livsmedelskontroll för restauranger , catering och caféer

Däremot kommer befogade klagomål och uppföljande kontroll vid brister att faktureras med ordinarie timtaxa. Även prövning och handläggning av nya serveringstillstånd faktureras som vanligt.

Tillstånden ska sökas precis som vanligt och detta gäller även polistillstånd.

Läs beslutet i sin helhet i kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 119.7 kB.

Denna sida uppdaterades