Låstad

Husaby

Kalksten

Skara Domkyrka

< >

Sten-från megalit till cement

Upptäck platåbergslandskapet-
Från megalit till cement

Sten är ett offantligt ämne att ta sig an. Bara västgötabergens geologi är tillräckligt för att fylla hyllmetrar och alla västgötska skolbarn har fått lära sig ramsan "USA kl. 3"

"USA kl 3" är en ramsa som finns för att komma ihåg den västgötska legerföljden: urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffe och trapp (diabas)".   

I denna utflyktsguide har vi valt människans perspektiv. Den speglar västgötarnas förhållande till platåbergen och stenen i markerna från megalitbyggarnas tidevarv för 5 000 år sedan fram till idag.

Urvalet är på inget sätt heltäckande men vi hoppas kunna ge en del nya insikter hos dig som besökare. Välkommen ut i landskapet och upptäck såväl kända som okända platser som berättar om människan och stenen. Sten är mångsidig, färgstark och tidlös.

Stenfolder Pdf, 6.4 MB.

Stenfolder lightversion Pdf, 2.2 MB.

 

 

Denna sida uppdaterades