Foto: Janne Andersson, Skara

< >


Vad händer på Brogårdsleden?

Arbetet med en ny åtgärdsvalsstudie har precis börjat och trafiksäkerheten vid våra korsningar har högst prioritet.

Kommunen är väl medveten om att korsningen Gråbrödravägen/
Brogårdsvägen är otrygg och har arbetat under flera år för att få till medel för att kunna förbättra trafiksäkerheten vid korsningen.

Det finns bland annat medel avsatta för åtgärder på Brogårdsleden i Trafikverkets stråkpott och förslaget har varit att bygga ett vänstersvängfält och planfri gång- och cykelövergång vid Gråbrödragatan. Det har dock visat sig bli betydligt mer komplicerat och dyrare än beräknat och då ryms det inte inom stråkpotten. Det kräver en vägplan vilket också betyder att det inte kan bli någon byggstart 2020.

Nytt förslag är att Trafikverket på kort sikt, redan 2020, bygger vänstersvängfält med mittrefug för tryggare övergångar både vid Gråbrödragatan och Malmgatan.

Nu görs en åtgärdsvalsstudie

Just nu har arbetet med en åtgärdsvalsstudie påbörjats för hela sträckan Brogårdsvägen och väg 184 Skara - Lidköping. Igår, den 28 augusti, genomfördes en workshop kring behov och brister på just Brogårdsvägen. Och det är trafiksäkerheten vid våra korsningar, och då främst Gråbrödragatan, som har störst prioritet.

Studien ska vara klar under våren 2020. Förhoppningen är att det genom den utredningen ska finnas möjlighet att få medel till att genomföra en planfri korsning för oskyddade trafikanter.

Skara kommuns politiker är också tydliga med att det är viktigt att det byggs en planfri korsning för oskyddade trafikanter så fort som möjligt och om det blir nödvändigt finns beslut om medfinansiering.

Malin Tell
Teamledare för PlanenhetenKommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades