< >

Vuxenutbildning

Ansökan öppen 15 augusti - 15 sepember för kursstart i 26 oktober

Se Ansökan.

Viktig information utifrån covid-19

Undervisningen kommer även under hösten utgå från distansundervisning men inslag av fysiska träffar.

Alla besök i våra lokaler måste förbokas med den Du ska träffa.

När du ska komma i kontakt med oss i våra lokaler så är det utifrån att:

  • du är frisk och symtomfri
  • du respekterar och håller avstånd
  • du tillämpar god handhygien

Information om kursstarter

Ansökan är nu stängd för starten 17 augusti. Undervisningen kommer att ske utifrån närdistansupplägg, d v s digital undervisning i kombination med fysiska träffar.  Vi följer Skolverketslänk till annan webbplats och Folhälsomyndighetenslänk till annan webbplats rekommendationer.

Kurser som startar 17 augusti 2020 (för antagna elever)

Grundläggande och gymnasiala kurser samt vård- och omsorgsutbildningen. Registrering för nya elever sker kl. 9.00-11.00.

KurslitteraturlistaWord

Information A till ÖWord

Nästa ansökningsperiod 2020

15 oktober - 15 november för kursstart 11 januari 2021.


Lärcentrum

Vuxenutbildningen är på väg att bli ett lärcentrum.

Lärcentrum är en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Vuxenutbildningens lärcentrum håller öppet för Skaras vuxna studerande tisdagar klockan 16-20 samt torsdagar klockan 16-18. Då finns tillgång till vår studiehall på 2:a våning med teknisk utrustning för att kunna studera och möta andra elever.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är en satsning från regeringen för att fler ska få ekonomiska möjligheter att studera.

Satsningen riktar sig till dig mellan 25-56 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Du ska ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande minst 6 månader och inte haft studiemedel de senaste 3 åren.

På länken nedanför finns mer information

CSN:s sida om studiestartsstödlänk till annan webbplats

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. De har även beslutat om att slopa den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats längre än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Efter den 1 juli 2021 går det inte längre att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Den möjligheten kommer nu att tas bort och sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2021. Efter det kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Denna sida uppdaterades 2020-08-17

Dela: