< >

Föräldraskap i Sverige (FÖS)

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige informationsträffar för till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Kursinnehåll

Träff 1 – Familj i nytt land

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren

Kursstart och intresseanmälan

Nästa kurs startar den 30 januari.

Vill du veta mer om Föräldraskap i Sverige eller vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar med föräldraträffarna, fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig. 

Ange vilket språk du talar

För mer information eller anmälan kontaktar du Familjecentralen.

Förskollärare/samordnare
Christina Börjesson

Förskollärare
Helene Arvidsson

Telefon
0511-328 90
072-160 31 12

Information om programmet

Föräldraskap i Sverige-programmet har utvecklats av PLUS, Socialförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Innehållet utgår från forskning om föräldraskap och FN:s barnkonvention. Materialet bygger också på undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar önskar om Sverige.

Stöd till barn, unga och familjer

Vill du läsa mer om andra kurser eller form av stöd för barn, unga och föräldrar som Skara kommun erbjuder hittar du mer information på under omsorgens samlade sidor.

Omsorg & Stöd/ Barn, unga och familj 

Föräldrastöd - olika möjligheter till stöd i kommunen och från samarbetspartners

Stöd till barn, ungdom och familj


Denna sida uppdaterades