< >


Företagen rekordnöjda med Skara kommun - rankas plats 5 i Sverige

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör årligen en servicemätning av myndighetsutövningen bland Sveriges kommuner. Skara har genom åren legat högt men i den senaste mätningen för 2022 blev resultatet rekordhögt.

Skaras kundnöjdhetsindex landar på 85 (2021: 77). Det innebär att Skara klättrar uppåt till plats 5 (2021: 57) av de 196 kommuner som deltar i Sverige. Skara hamnar på första plats i Skaraborg och Västra Götaland. Skara hamnar också högst i sin kommungrupp C7 Pendlingskommun nära mindre stad tätort.

- Vilket fint resultat! Jätteroligt att allt arbete som vi lägger ner märks och inte minst i den här mätningen som görs med de företag som haft faktiska ärenden med någon av kommunens enheter. Det här måste vi fira! säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Sex myndighetsområden ingår i undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I Skara får bemötande högst omdöme, med ett index på 89. Samtliga serviceområden har ett index mellan 82-89 (2021: 73-81).

Mycket högt omdöme för livsmedelskontroll och serveringstillstånd och markupplåtelse klättrar

Bäst resultat får kommunens serveringstillstånd och livsmedelskontroll med ett kundnöjdhetsindex på 92 (2021: ej mätbart) respektive 90 (2021: 85), vilket är mycket högt. Bygglov får omdömet 77 (2021: 77) , markupplåtelse 82 (2021: 74), miljö- och hälsoskydd 81 (2021: ej mätbart). Markupplåtelse i Skara, (tillfällig upplåtelse av kommunens mark för t ex försäljning, uteservering etc.) är tillsammans med Eskilstuna och Norrköping en av de tre största klättrarna med NKI över 80. Resultat för brandskydd saknas i mätningen då svarsunderlaget var för litet under 2022. Av samma anledning finns inte siffror på vissa delar under förra årets mätning.

- Det är så kul att Skara är en kommun som är både serviceinriktad och lösningsfokuserad, och att vårt näringsliv uppskattar kommunens bemötande och det vill vi fortsätta att utveckla, säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

NKI-mätningen är ett av de redskap Skara kommun använder för att arbeta med att anpassa och förbättra kommunens tjänster. Nyligen kom även Fastighetsägarklimatets rapport som mäter fastighetsägarnas omdöme de två senaste åren. Här var antalet svarande för få för att ge ett statistiskt bra underlag. I den undersökningen hamnade Skara på plats 9 av 22. Den 23 maj kommer Svenskt näringslivs mätning om Företagarklimatet. 

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 79: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt

Företagsklimat | SKR Länk till annan webbplats.

Tidigare resultat: Fakta om näringslivet - Skara kommuns startsida

Denna sida uppdaterades