< >


Förebygg oönskade gäster

I vissa fall kan närvaron av fåglar i stadsmiljö upplevas som störande. I Skara och i Ardala är det främst kajor som upplevs som ett problem för boende. För att minska störningarna arbetar kommunen med ett projekt som innebär åtgärder för att minska populationen och skrämma och störa fåglar ute i Ardala. Under vecka 28 (11-17 juli) kommer viltvårdare att genomföra insatser ute i Ardala.

Du som fastighetsägare kan också göra mycket för att minska sannolikheten att de bygger bo i just din fastighet.

  • Håll sopkärlen stängda och alltid knyta soppåsarna ordentligt
  • Minimera material som fåglarna bygger bo med på tomten, så som kvistar och pinnar
  • Stör inför häckningsperioden, ex. sätta nät för skorstenar och plocka bort tidigare bon
  • Sätt upp rovdjursattrapper, ljusreflekterande remsor och ögonattrapper som liknar rovdjur
  • Byt ut attrapper regelbundet eftersom kajorna lär sig vad som är verkliga hot och inte

Denna sida uppdaterades