Bloggen Det goda livet

En mamma och en son står vid sina cyklar på en liten väg ute i naturen
Prenumerera på RSS-flöde för bloggen

 • Dina svar är viktiga


  Hälsan ser olika ut i delar av samhället och den förändras över tid.
  Där för är det viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i befolkningen. På så sätt upptäcks viktiga hälsoförändringar ...

  Läs mer

 • Ungas perspektiv utvecklar Skara


  Vi i Skara kommun arbetar ständig med att utveckla och förbättra livet för dig. Snart arrangerar vi Ung i Skara – dagen, närmare bestämt den 28 april och det gör vi för att få in ungas perspektiv i ut...
  Läs mer

 • Medborgarna är nöjda med att leva och bo i Skara men vill inte rekommendera det till andra


  För att ta pulsen på Skarabor och förbättra leveransen till invånarna gör Skara kommun både attityd- och brukarundersökningar. Vi tar också hjälp av statistik och nyckeltal av olika slag.- Genom under...
  Läs mer

 • Vad är skillnaden egentligen?


  Frågan jag fått till mig var ungefär så här: Vad gör politiker och vad gör anställda i en kommun och var går gränsen dem emellan?Ja, detta är en ständigt aktuell och angelägen fråga för en stor organi...
  Läs mer

 • Vi i demokratibranschen


  Kommunkansliet arbetar i demokratibranschen, brukar vi säga! Du som medborgare har rätt till insyn och kan ta del av handlingar och beslut.Kommunen är en politiskt styrd organisation och vid valen var...
  Läs mer

Denna sida uppdaterades