< >

Dialog i Varnhem

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun

Skara kommun ska ge hela kommunen goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Tätorterna i Skara kommun är betydelsefulla och är en viktig del gällande kommunens attraktivitet. Hela kommunen ska skapa tillväxt både långsiktig och hållbar.

Tillsammans ska vi verka för en modern och hållbar utveckling, där hela kommunen ges förutsättningar för tillväxt. Bostäder, infrastruktur, näringslivsfrågor och modern teknik i framkant som ger potential att växa som ort ska prioriteras. Skara ska bättre utnyttja sitt centrala läge och vara hjärtat i Skaraborg.

Därför påbörjar vi nu tillsammans arbetet att med en nulägesdialog på orterna. En dialog där invånarna på orten tillsammans med Skara kommun genomför en workshop för att titta på styrkor, förbättringsområden och vart vi står i olika områden. Dessa områden är exempelvis hur det är att förflytta sig till och inom orten, mötesplatser, fritid och föreningsliv, boende, trygghet, service och gestaltning, näringsliv, turism och marknadsföring, hållbarhet och gestaltning.

Tillsammans skapar vi en grund och gemensamma områden som vi behöver utveckla eller förbättra. Därefter påbörjas en strukturerad dialog med orten och det ges rätt möjligheter till påverkan och samverkan.

På denna sida kommer du kunna följa resultatet och sammanfattningen av dialogerna.

Tid: Måndag 18 september kl 18–20
Plats: Varnhemsgården 

Vi fördjupar oss i en viktig fråga från Nulägesdialogen i juni: Varnhems framtida bostadsbyggande.

  • Vilken typ av boende ser vi i framtidens Varnhem?
  • Var kan bostäder placeras och hur kan de utformas?

Vi hoppas att träffen ger ny input och tillfälle till diskussioner kring bostadsbyggande så att vi tillsammans får en ökad samsyn kring Varnhems framtid. Varmt välkommen!

Hur kan Varnhem utvecklas och stärkas?

Vi jobbat på och har nu börjat sammanställa och analysera allt som kom upp under Nulägesdialogen. Här hittar du dokumentationen som vi kommer jobba vidare med för att sedan arbeta fram en handlingsplan/punktlista. I dokumentationan som är omfattande så ligger det med en hel del upprepningar för att visa på vad många tycker. 

Sammanställning med kategorier Pdf, 573.1 kB.

Så här tänker Varnhemsborna om sin plats på jorden

Inför nulägesdialogen i Varnhem kunde Varnhemsborna besvara en enkät om hur de ser på deras bostadsort. Över hundra svar har bakats ihop till detta ordmoln där de största orden är de ord som har fått flest svar. Resultaten kommer att ingå i den nulägeanalys som nu är på gång att sammanställas.

Ordmoln.

Har du frågor du vill lyfta om Varnhems attraktivitet? Kontakta Medborgarrådet.

Kontaktperson: Annika Månsson

Telnr 073-588 2903


Denna sida uppdaterades