Text

< >

Utbildning för dig som anhörig till någon med demens

Utbildningsserien vänder sig till dig som är anhörig till någon som lider av en demenssjukdom eller att du vill veta mer om vilket stöd som erbjuds i Skara kommun. Du kan vara en förälder, släkting, sambo eller vän. Många anhöriga är inte medvetna om att de är anhöriga och själva kan behöva stöttning och hjälp.

Anhörigstödet har gjort en satsning på en serie filmer ”Demenssjukdom ur ett anhörigperspektiv” Med utbildningsserien vill anhörigstödet tillsammans med olika professioner i kommunen bidra med kunskap och information som kan vara ett stöd för personer som hjälper och stöttar någon som har en demenssjukdom.

Som anhörig drar du ofta ett tungt lass, vilket leder till att du glömmer att tänka på dig själv. Filmerna nedan är tänkta som självstudier. Glöm inte att du alltid kan söka kontakt med oss så att du också orkar med, du är aldrig ensam.

Del 1 – Vad är ett anhörigstöd?

Kommunens anhörigsamordnare kan stötta dig som anhörig till någon som lider av en demenssjukdom.

Del 2 – Vad är demens?

Vad arbetar en demenssamordnare med? En demenssamordnare för hembesök hos personer som misstänks lida av en demensdiagnos för att utvärdera den enskildes behov.

Del 3 – Vilka är Bräcke diakoni?

Vad kan de erbjuda för hjälp? Arbetsterapeuterna på Bräcke diakoni hjälper dig att klara av de dagliga aktiviteterna i vardagen.

Del 4 – Hur viktigt är det att söka hjälp i tid?

Vem kan man ringa om man behöver hjälp? Biståndshandläggarna från Skara kommun berättar lite om hur och när man ska söka hjälp om man lider av en demenssjukdom.

Del 5 – Erfarenheter av demens

Låt oss introducera dig till enhetschefen Kristina Lindström Nilsson, som berättar om demens och hennes erfarenhet av demens.

Del 6 – Vad är det för skillnad på hemvård och hemsjukvård?

Josefine Thimberg och Ann-Christine Danielsson berättar vad hemvården och hemsjukvården kan erbjuda dig som lider av en demenssjukdom. 

Del 7 – Vilka arbetsuppgifter har rehabenheten och vilka patienter tillhör rehabenheten?

Sjukgymnasten Stanislav Perkovic och arbetsterapeuten Annika Månsson berättar om rehab enheten och hur de kan finnas där för dig på bästa möjliga sätt.

Del 8 - Vad gäller kring körkort och demenssjukdom?

I denna del pratar vi om vad som gäller kring körkort om man har en demenssjukdom.

Del 9 - Allt om dagverksamhet

Vad är dagverksamhet och för vem finns den?

Del 10 - Att flytta in på ett särskilt boende

Skuld, skam och livskris i relationen. Hur är det att flytta till ett säbo?

Del 11 - Öppna mötesplatser

Vad är öppna mötesplatser och vem kan komma?

Denna sida uppdaterades