< >
Camilla Funke och Raed Alwan

Energi- och klimatrådgivning

Skara, Götene, Vara, Essunga, Grästorp och Lidköping har en gemensam energi- och klimatrådgivning. Företag, organisationer och privatpersoner kan kontakta oss för rådgivning. Förändringen innebär att man får en bredare kompetens att möta kundernas behov med. Med en stärkt energirådgivning kan arbetet med att nå kommunernas- och i slutändan Sveriges mål för energibesparing och minskad klimatpåverkan uppnås snabbare.

För företag kan ett besök innebära stora besparingsmöjligheter samtidigt som man stärker sin miljöprofil (oftast är det lättare att tjäna pengar på energibesparing än att öka sin omsättning). Organisationer och privatpersoner kan på samma sätt få råd som leder till minskad energiförbrukning och klimatpåverkan.

​Råd på vägen - inga beslut

Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Bygga nytt eller renovera

Låga driftkostnader för lokaler och boende betalar sig snabbt. Ni som ska bygga nytt, bygga ut eller renovera kan tjäna på att höra av er vid projekteringen så att ni får ett energieffektivt boende för framtiden.

Låna en energimätare

I samarbete med biblioteket i Skara har du möjlighet att med ditt lånekort låna hem en energimätare för att mäta din totala elförbrukning. I realtid kan man se sin förbrukning. Stäng av en apparat och se förbrukningen minska. Man kan även se dygns-, vecko- och månadsförbrukning.

Solenergi och fördjupad rådgivning

Från första januari 2018 får privatpersoner och företag 20 procent i bidrag på total investering för installation av en solcellsanläggning. Solceller ger dig billig och ren energi under lång tid. Inget elbolag kan höja priset på din egenproducerade el. Solfångare till värme och varmvatten är också en god affär i kombination med bioenergi eller värmepump.

Man kan även lagra sin producerade solel i ett batterilager. För detta finns ett bidrag på 60 procent.

Även 2020 satsar vi på att främja utbyggnaden av solenergi. Håll utkik efter uppdateringar eller gå in på vår Facebooksida ”Energirådgivning västra Skaraborg” (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och läs mer.

Bygglovsfritt

I de flesta fall är det bygglovsfritt att sätta upp solfångare och solceller.

Denna sida uppdaterades 2020-08-19

Dela: