< >

Ska vi samverka?

Målet för besöksnäringsutvecklingen i Skara kommun är att Skara skall vara en attraktiv plats att besöka. Vi vill helt enkelt att fler ska stanna längre och uppleva mer. Detta ger fler gästnätter och fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Om det arrangemang du planerar uppfyller kriterierna för ett gott och hållbart värdskap och inriktningen stämmer med årsklockan ökar möjligheterna till samarbete med Skara kommun. Kommunen gör också en bedömning av hur
evenemanget kan kopplas till kommunens visioner och mål och förväntad effekt.

Vi vet att möjligheterna till kultur och en aktiv fritid ger god livskvalitet och är avgörande för var man vill leva och bo. Därför arbetar vi aktivt för att göra Skara ännu mer attraktivt. I staden, på landet och mittemellan.

Tips för ett bra samarbete inför ditt evenemang

Kontakta

Ta kontakt med Skara kommun eller MEGA+, kanske kan vi samverka?

Kolla datum 

Kolla datum så det inte krockar med något annatlänk till annan webbplats

Läs på

Kolla upp vilka tillstånd du kan behöva och vilka regler dulänk till annan webbplats
behöver ha koll pålänk till annan webbplats

Bolla

MEGA+ kan hjälpa till som bollplank med tillstånd och är
gärna med och stöttar med kunskap.

Meddela

Meddela turistbyrån direkt när evenemanget är satt.
Lägg in programmet på vastsverige.com/skaralänk till annan webbplats

Mod & initiativ

Var inte rädd för att anordna arrangemang, ju mer vi gör tillsammans desto roligare har vi.

Denna sida uppdaterades

Dela: