< >

Checklistor

Verksamt.se är en myndighetsgemensam webbplats som samlar information och e-tjänster för den som driver eller ska starta företag.

Checklistan på verksamt.se hjälper dig att se:

  1. Vilka tillstånd du behöver söka
  2. Vilka uppgifter du ska lämna till din kommun och olika myndigheter
  3. I vilken ordning du ska göra allting

Länk till verksamt.se Länk till annan webbplats.

Följande offentliga tillställningar kräver normalt alltid polistillstånd oavsett var de äger rum:

• Offentliga danstillställningar (då publiken inbjuds att dansa)
• Tivoli och festtåg
• Marknader och mässor (större arrangemang)
• Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• Fyrverkerier och pyroteknik
• Uppsläpp av ballonger eller rislampor
• Cirkusföreställningar, mannekänguppvisningar och bingotillställningar

Hållbara evenemang

Se hur du kan göra hållbara evenemang på hallbarhetsklivet.se. Länk till annan webbplats.

Trafikavstängning - ansök hos Skara kommun

Om en allmän gata, parkering eller annan allmän yta behöver stängas krävs tillstånd. Kontakta först Förvaltningen för service och teknik i Skara kommun som tar beslut om medgivande och därefter söker du tillstånd hos polismyndigheten.

Livsmedelshantering - ansök hos Skara kommun

Ska livsmedel hanteras i samband med ett tillfälligt arrangemang krävs
tillstånd för detta av miljöenheten i Skara kommun. Ansökan om livsmedelstillstånd bör lämnas in minst en månad innan arrangemanget
skall genomföras.


Det finns regler för alkoholservering, toaletter, framkomlighet,
ljudnivåer, sopkärl och STIM som du kan behöva känna till.

Länk till Skaras näringslivssidor


Denna sida uppdaterades