< >


Mamma och son läser i parken

Är du ny i Sverige?

På biblioteket finns böcker och annat material som kan hjälpa dig som är ny i Sverige. Vill du lära dig svenska kan du låna ordböcker, språkkurser och lättlästa böcker. Här finns även litteratur på många olika språk. Saknar du böcker på ditt språk så beställer vi gärna hem.

Bibiotekarie Barakat Aldammad introducerar nya besökare och ger tips och råd. Han har kunskaper i arabiska och kultur, och är därför en värdefull tillgång i stödet till nyanlända.

Fika på svenska är ett socialt projekt som startar på biblioteket den 25 januari och pågår fram till maj. Vi träffas en gång i månaden och vid de här tillfällena har du möjlighet att fika med Skarabor och samtidigt lära dig svenska.
För mer information, klicka på länken:

Fika på svenska

Boken Om Sverige är en samhällsorientering som vänder sig till dig som vill veta mer om Sverige och det svenska samhället. Syftet är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Här kan du ladda ner boken Om Sverige på flera språk:

Om Sverige Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades