< >

Databaser

Biblioteket prenumererar vissa databaser. Har du lånekort hos oss kan du komma åt vissa av dem hemifrån via hemsidan medan andra enbart går att nå via bibliotekets datorer.

Loggar in gör du med ditt lånekortsnummer.

Dessa databaser kan du nå hemifrån 

  • EBSCOlänk till annan webbplats - Innehåller vetenskapliga artiklar från engelskspråkiga tidskrifter inom olika ämnesområden.
  • Pressreaderlänk till annan webbplats - Här kan du läsa elektroniska dagstidningar och tidskrifter.
    Logga in med  lånekortsnummer eller personnummer + pinkod.
  • ALVINlänk till annan webbplats - I den nationella databasen ALVIN finns kartor, brev, handskrivna noter, porträtt med mera sökbart. En del av Forskaravdelningens/Gamla bibliotekets samlingar hittar du här.

Via bibliotekets datorer når du även

  • Mediearkivet - Tidningsartiklar i fulltext på svenska (Nya biblioteket)
  • Arkiv Digital - Databas för släktforskare (Forskaravdelningen)


Denna sida uppdaterades

Dela: