< >

Regler för EU-medborgares vistelse i Sverige

Samma regler gäller för alla EU-medborgare som vistas i Sverige, oavsett nationalitet eller härkomst.

En EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader men vistelserätten är formulerad så att personerna inte ska vara en belastning för biståndssystemet/socialtjänsten. De som har inkomst och boende har rätt att vistas längre i Sverige.

Var och en som vistas här har ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation och hemresa. Ingen får bosätta sig på kommunal eller privat mark utan ägarens tillstånd vare sig man är skarabo eller från någonannastans. De skattemedel som en kommuns invånare betalar får bara användas till kommunens egna invånare inte till tillfälliga besökare, det är reglerat i kommunallagen.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Det handlar då om att i akuta situationer säkra att människor inte far illa. Den hjälp kommunen kan bistå med i dessa situationer är akuta boendelösningar, akut mathjälp eller i vissa fall hemresa.


Denna sida uppdaterades