< >

Teglagården

Våra äldre invånare blir fler och det nya särskilda boendet, Teglagården, skapar plats för våra invånare att ta del av välfärden.

Bygget står färdigt i månadsskiftet september - oktober i år och har plats för 107 särskit boende lägenheter, åtta LSS-lägenheter, dagverksamhet, daglig verksamhet, café, administration och ett kommunarkiv. 

FAQ

  • Skarahemmet C-D
  • Vallehemmet
  • Viktoriagården
  • Nybo

Du som är anhörig informeras löpande utifrån de beslut som tas och där du som anhörig påverkas.

Flyttkedjan kommer start 2 oktober om slutbesiktningen är klar av huset. 

Personalen som idag arbetar på de olika äldreboendena kommer att flytta med in i huset men de kommer att fördelas i nya arbetsgrupper. Vi kan därför inte garantera att din anhörig kommer att få den personal de har haft tidigare. 

Öppethus och invigning är den 23 september. 

Ja, den som flyttar in på Teglagården behöver folkbokföras på rätt adress. För att kunna göra en adressändring behöver ni ha fått rätt lägenhetsnummer. Detta kommer att förmedlas så snart flyttkedjan är färdigplanerad.

Adressen till LSS boendet är Skaraborgsgatan 45A, 532 37 Skara

Adressen till äldreboendet är Skaraborgsgatan 45B, 532 37 Skara.


Personer som bor i kommunens boendeformer rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring innehållande egendomsskydd och ansvarsskydd.

Om du har en hemförsäkring idag rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag och kontrollerar vad som gäller.

Kostnaden för vården är samma tidigare.

Avgifter

Hyran kommer att ökas men vi vet inte idag vilken nivå den hamnar i. 

Denna sida uppdaterades