< >

Hemgång från sjukhus

Om du har fortsatt behov av stöd och hjälp i hemmet efter din vistelse på sjukhus kontaktar sjukhuset primärvården och/eller din kommun för att genomföra en avstämning.

Vårdplaneringen görs tillsammans med dig och berörda yrkesprofessioner utifrån ditt eventuella behov av stöd och hjälp. Den genomförs antingen via ett fysiskt möte eller genom ett videomöte. Om du önskar kan anhörig/närstående delta.

Har du fått beviljade insatser av kommun sker en uppföljning av dessa för att bedöma om dina behov kvarstår eller har förändrats.

Denna sida uppdaterades